YOMEDIA
NONE

Bài tập C2 trang 25 SGK Vật lý 7

Giải bài C2 tr 25 sách GK Lý lớp 7

Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật;

D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C2

Chọn B

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C2 trang 25 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF