YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C8 trang 25 SGK Vật lý 7

Giải bài C8 tr 25 sách GK Lý lớp 7

Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây.

        

        

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C8

  • Ảnh tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật

  • Ảnh tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật

  • Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C8 trang 25 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON