ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 9 Tổng kết chương 1 Quang Học

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 9 về Tổng kết chương 1 Quang Học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng.
  • B. mắt hướng ra phía cánh đồng.
  • C. cánh đồng nằm trong vùng có ánh sáng.
  • D. cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta.
  • A. trong suốt
  • B. vùng bóng tối
  • C. đồng tính
  • D. vùng bóng nửa tối
   
   
  • A. 150
  • B. 300
  • C. 450
  • D. 600
  • A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật
  • B. Ảnh ảo lớn hơn vật
  • C. Ảnh thật nhỏ hơn vật
  • D. Ảnh thật lớn hơn vật
  • A. Ảnh nhìn thấy trong gương luôn nhỏ hơn vật.
  • B. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo bằng vật.
  • C. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo luôn lớn hơn vật.
  • D. Ảnh nhìn thấy trong gương hứng được trên màn.
 • Câu 6:

  Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà

  • A. các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.     
  • B. các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng
  • C. các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.
  • D. các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.
 • Câu 7:

  Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với

  • A. tia tới và đường vuông góc với tia tới.
  • B. tia tới và pháp tuyến với gương.
  • C. đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.
  • D. tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.
 • Câu 8:

  Những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là:

  • A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.
  • B. Ảnh có kích thước bằng vật.
  • C. Khoảng cách từ gương đến ảnh và vật bằng nhau. 
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 9:

  Khi hiện tượng nhật thực xảy ra có hai người đứng ở hai nơi trên trái đất, một người cho rằng đã xảy ra hiện tượng nhật thực tòan phần , người kia lại cho là xảy ra hiện tượng nhật thực một  phần. Vì sao ? 

  • A. Đứng trong vùng bóng tối của Mặt Trăng trên Trái Đất sẽ quan sát được nhật thực toàn phần
  • B. Đứng trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng trên Trái Đất sẽ quan sát thấy nhật thực một phần
  • C. Cả 2 đều đúng
  • D. Cả 2 đều sai
 • Câu 10:

  Hứng mặt phản xạ của gương cầu lõm về phía ánh sáng Mặt Trời ta thu được chùm tia phản xạ là chùm gì ?

  • A. chùm hội tụ
  • B. chùm phân kì
  • C. cả 2 chùm hội tụ và phân kì
  • D. cả 3 phương án trên.
 • Câu 11:

  Một vật như thế nào (điều kiện về vật) thì mắt ta mới có thể nhìn thấy nó?

  Chọn câu trả lời sai 

  • A. vật phát ra ánh sáng
  • B. vật phải được chiếu sáng
  • C. vật không phá sáng mà cũng không được chiếu sáng
  • D. vật phải đủ lớn và không cách mắt quá xa
 • Câu 12:

  Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? 

  • A. Mặt Trời   
  • B. Mặt Trăng
  • C. Ngọn nến đang cháy  
  • D. Cục than gỗ đang nóng đỏ
 • Câu 13:

  Chọn câu trả lời đầy đủ nhất

  Gương cầu lõm có thể tạo ra: 

  • A. ảnh ảo, lớn hơn vật
  • B. ảnh thật
  • C. ảnh ảo lớn hơn vật khi đặt gần sát gương, ảnh hật khi vật ở xa gương
  • D. ảnh hứng được trên màn chắn
 • Câu 14:

  Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ mọt góc 88o. Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu? 

  • A. 44o    
  • B. 46o
  • C.  88o    
  • D. 2o
 

 

 

YOMEDIA
1=>1