YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C6 trang 25 SGK Vật lý 7

Giải bài C6 tr 25 sách GK Lý lớp 7

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C6

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi giống ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ở tính chất đều là ảnh ảo; khác ở tính chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C6 trang 25 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON