ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C1 trang 25 SGK Vật lý 7

Giải bài C1 tr 25 sách GK Lý lớp 7

Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:

"Khi nào ta nhìn thấy một vật?"

A. Khi vật được chiếu sang;

B. Khi vật phát ra ánh sáng;

C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta;

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật

YOMEDIA

Gợi ý trả lời Bài tập C1

 
 

Chọn C

Khi nào ta nhìn thấy một vật là khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C1 trang 25 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1