YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 79 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 79 sách GK Lý lớp 12

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với một tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100 V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80 V, tính ZC và cường độ hiệu dụng I.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài tính giá trị của dung kháng \(Z_C\) và cường độ hiệu dụng I trong một mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở nối tiếp với tụ điện C , dữ kiện đề bài cho ta là giá trị của điện áp giữa hai đầu mạch và giá trị  điện áp giữa hai đầu tụ điện.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính điện áp \(U_R\) giữa hai đầu điện trở 

   •  \(U_R=\sqrt{U^{2} - U_{C}^{2}}\)

  • Bước 2: Tính cường độ dòng điện hiệu dụng: I = 

  • Bước 3: Suy ra giá trị của dung kháng \(Z_C\) bằng công thức 

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

 • Ta có: 

 \(U^2=U_{R}^{2}+ U_{C}^{2}\) =>\(U_R=\sqrt{U^{2} - U_{C}^{2}}\) =  = 60 V.

Cường độ dòng điện hiệu dụng: I =  =  = 2 A.

Dung kháng: \(Z_C\) =  =  = 40 Ω

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 79 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON