YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 80 SGK Vật lý 12

Giải bài 10 tr 80 sách GK Lý lớp 12

Cho mạch điện xoay chiều gồm \(\small R = 20 \Omega , L=\frac{0,2}{\pi }H, C=\frac{1}{2000 \pi}F\) . Biết điện áp tức thời hai đầu mạch \(\small u = 80cos \omega t\) (V), tính ω để trong mạch có cộng hưởng. Khi đó viết biểu thức của i.

Bài giải:

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Nhận định và phương pháp: 

Bài 10 là dạng toán liên quan đến cộng hưởng điện xảy ra trong một  mạch điện  xoay chiều chứa R,L,C mắc nối tiếp, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số của R, L, C và biểu thức điện áp 2 đầu mạch \(\small u = 80cos \omega t\). Yêu cầu bài toán là xác định \(\omega\) để trong mạch xảy ra cộng hưởng điện và viết biểu thức của i khi có cộng hưởng điện.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tìm  \(\omega\) để trong mạch xảy ra cộng hưởng điện từ công thức:

   • \(Z_L=Z_C\) ⇔ ωL =  => ω = 

  • Bước 2: Tính cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại trong quá trình cộng hưởng

  • Bước 3: Vì có cộng hưởng điện xảy ra ⇒ \(\varphi _i=\varphi _u\)

  • Bước 4: Viết biểu thức của i dưới dạng \(i=I_0.cos\omega t (A)\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 10 như sau: 

 • Ta có: 

  • Hiện tượng cộng hưởng khi:

  • ZL = Z⇔ ωL =  => ω =  = 100\(\pi\) (rad/s)

  • Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị cực đại và dòng điện cùng pha với điện áp:

  • Imax =  =  = \(2\sqrt{2}\) A và φ = 0.

⇒ Biểu thức của dòng điện: i = 4cos(100\(\pi\)t) (A).

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 80 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON