YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.15 trang 41 SBT Vật lý 12

Giải bài 14.15 tr 41 sách BT Lý lớp 12

Cho các phần tử mắc nối tiếp (Hình 14.2) L1 = 0,1/π (H); R = 40Ω; L2 = 0,3/π (H), điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là \(u = 160\sqrt 2 cos100\pi t{\rm{ }}\left( V \right).\)

a) Viết biểu thức của i.

b) Xác định UDB

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có

 \({Z_{{L_1}}} = 10{\rm{\Omega }}{\mkern 1mu} ;{\mkern 1mu} {Z_{{L_2}}} = 30{\rm{\Omega }}\,\)

a)  Viết biểu thức của i. 

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{Z = \sqrt {{{40}^2} + {{40}^2}} = 40\sqrt 2 {\rm{\Omega }}}\\ {}&\begin{array}{l} I = \frac{{160}}{{40\sqrt 2 }} = 2\sqrt 2 A;\\ \tan \left( { - \varphi } \right) = - \frac{{{Z_L}}}{R} = - 1 \end{array}\\ {}&{i = 4\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)A} \end{array}\)

b) Xác định  UDB

\({U_{DB}} = \sqrt {{R^2} + Z_{{L_2}}^2} .I = \sqrt {{{40}^2} + {{30}^2}} .2\sqrt 2 = 100\sqrt 2 V\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.15 trang 41 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF