YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 157 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 157 SGK Vật lý 12 nâng cao

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có \(R = 50{\mkern 1mu} {\rm{\Omega }};L = 159{\mkern 1mu} mH,C = 31,8{\mkern 1mu} \mu F.\) . Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức \(u = 120\cos 100\pi t(V).\). Tính tổng trở của đoạn mạch và viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch: 

\(u = 120\cos 100\pi t(V).\) \( \Rightarrow {U_0} = 120(V);\omega  = 100\pi (rad/s)\)

Ta có: \({Z_L} = L\omega  = {159.10^{ - 3}}.100\pi  = 50({\rm{\Omega }})\)

\(\begin{array}{l}
{Z_C} = \frac{1}{{C\omega }} = \frac{1}{{31,{{8.10}^{ - 6}}.100\pi }} = 100({\rm{\Omega }})\\
 \Rightarrow Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}} \\
 = \sqrt {{{50}^2} + {{(50 - 100)}^2}}  = 50\sqrt 2 ({\rm{\Omega }})\\
 \Rightarrow {I_0} = \frac{{{U_0}}}{{{Z_{AB}}}} = \frac{{120}}{{50\sqrt 2 }} = 1,2\sqrt 2 (A)
\end{array}\)

Mặt khác:

\(\begin{array}{l}
\tan \varphi  = \frac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\\
 = \frac{{50 - 100}}{{50}} =  - 1\\
 \Rightarrow \varphi  = \frac{{ - \pi }}{4}
\end{array}\)

Vậy, \(i = {I_0}\cos (100\pi t - \varphi )\)

\( \Leftrightarrow i = 1,2\sqrt 2 \cos (100\pi t + \frac{\pi }{4})(A).\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 157 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Thiên Mai

  Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có tụ C thay đổi được. \(U_R=60V\)\(U_L=120V\)\(U_C=60V\). Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là \(U_C'=40V\) thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu điện trở là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Mạch RLC mắc nối tiếp hiệu điên thế hai đầu mạch có biểu thức \(u=200\cos100\pi t\) (V). Khi thay đổi điện dung C, người ta thấy ứng với hai giá trị \(C_1=31,8\mu F\) và \(C_2=10,6\mu F\) thì dòng điện trong mạch đều là 1A. Biểu thức dòng điện khi \(C=31,8\mu F\)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  CÂU 1: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R có giá trị biến đổi được,cuộn dây không thuần cảm và tụ điện có dung kháng Zc<Z.Khi điều chỉnh R thì thấy với R=100 thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại và khi đó dòng điện lệch pha \(\frac{\pi}{6}\)so với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch.Tính điện trở thuần r của cuộn dây.

  CÂU 2: Cho mạch RLC u=U\(\sqrt{2}\cos\omega t\).Khi R=R1=90\(\Omega\) thì độ lệch pha giữa u và cưowngf độ dòng điện là \(\varphi1\).Khi R=R2=160 thì độ lệch pha giữa u và i là \(\varphi2\) .Biết \(\left|\varphi1\right|\) + \(\left|\varphi2\right|\) =\(\frac{\pi}{2}\) 

   Tìm L biết C=\(\frac{1}{\pi}\) 10-4 F, \(\omega\)=100\(\pi\)

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Mạch RLC nối tiếp .C thay đổi được ,kHI C1= 2.10^-4 hoặc C2= 10^-4/ 1,5 thì có cùng công suất ...hỏi với giá trị nào của C thì mạch có công suất cực đại

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Mạch RLC có T= 0,02s

  trong giây đầu tiên, số lần giá trị tức thời của dòng điện bằng giá trị hiêu dụng của nó là

   Giải

  thưa thầy giá trị -Uo/căn2 có được coi là giá trị hiệu dụng không ạ?

   

  đáp án là 100 lần (tức 1 chu kỳ chỉ đi qua 2 lần hay hiểu là -Uo/căn2 không được tính)

   

  thầy giải thích giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  một máy phát điện xoay chiều 1 pha có roto là một nam châm điện có một cặp cực quay đều với tốc độ n(vòng/s)

  Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp vào hai cực của nhà máy. Khi roto quay với tốc độ n1 =60 (vòng/phút) thì dung kháng

  của tụ điện bằng R; khi roto quay với tốc độ n2= 80 (vòng/phút) thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện max

  Bỏ qua điện trở thuần ở các cuộn dây phần ứng máy phát. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt giá trị cực 

  đại thì roto phải quay với tốc độ bằng

  A. 240 vòng/phút                       B. 120 v/p            C. 48  v/p                     D. 68 v/p

  đáp án: B

  thầy giúp em bài này với ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  một đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có r thay đổi được . khi cho R=R1=10 ôm hoặc R=R2+30 ôm thì công suất tiêu thụ của mạch như nhau . độ lệch pha giữa u và i khi R=R1 là :

  a.pi/3

  b.pi/4

  c.pi/6

  d,pi/5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Đặt diện ap u=120√2 cos100πt vào 2 đầu mạch nối tiếp gồm biến trở R tụ C=1/4π mF và L=1/π(H). Khi R thay đổi mạch cùng P ở R1,R2. Độ lệch pha của u và i trong hai trường hợp tương ứng là φ1 và φ2 với φ1=2φ2. Giá trị P là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Mạch RLC mắc nối tiếp, cuôn dây thuần cảm có tần số điều chỉnh được. Khi tần số là f= 25 Hz và khi tần số là f2 = 100 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là như nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì cần điều chỉnh công suất đến giá trị là bao nhiêu? Nhanh nha.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Mạch RLC mắc nối tiếp, cuôn dây thuần cảm có tần số điều chỉnh được. Khi tần số là f= 25 Hz và khi tần số là f2 = 100 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là như nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì cần điều chỉnh công suất đến giá trị là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Mạch RLC nối tiếp: i1 = 3cos(100ωt) (A)
  Nếu nối tắt tụ diện: i2 = 3cos(100ωt - π/3) (A)
  Tính hệ số công suất trong 2 trường hợp?
  A. cosφ1 = cosφ2 = \(\frac{3}{4}\)
  B. cosφ1 = 2cosφ2 = 1
  C. cosφ1 = cosφ2 = \(\frac{\text{√3}}{2}\)
  D. cosφ1 = cosφ2 = \(\frac{1}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần L và điện trở thuần R không thay đổi. Điện áp giữa haid đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U= 220V, tần số 50 Hz. Khi tụ điện có dung kháng 40\(\Omega\)

  hoặc 50\(\Omega\) thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua R có gá trị bằng nhau. Để cường độ hêu dụng qua R đạt cực đại thì dung kháng của tụ điện phải bằng

  A. 45 \(\Omega\)

  B. 22,5 \(\Omega\)

  C. 90\(\Omega\)

  D. 10\(\sqrt{2}\)\(\Omega\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho mạch RLC không phân nhánh với R nằm giữa L và C.Giá trị của R thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 100 V. và tần số không đổi. Thay đổi R cho tới khi công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại, lúc đó điện áp trên cuộn dây thuần cảm bằng 2 lần điện áp trên tụ.Điện áp hiệu dụng chỉ chứa R và C là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r=70Ω và L=0.7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp U=140cos(100t-π/2)V. Khi C=Co thì U cùng pha với cường độ dòng điện I trong mạch. Khi đó biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây Ud là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  cho mạch R,L,C nối tiếp R=20\(\Omega\) UR=40V ZL=100\(\Omega\) u=80cos\(\omega t\) biết mạch có tính dung kháng.Dung kháng của tụ là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  cho mạch R,L,C nối tiếp R=40\(\Omega\) C=\(\frac{10^{-4}}{\pi}\) L=\(\frac{3}{5\pi}\)hiệu điện thế ở hai đầu điện trở là UR=\(100\sqrt{2}\)cos(100\(\pi t\)).Biểu thức HĐT 2 đầu mạch là

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Cho một mạch RLC có L=2/pi. C=100/pi uF. R=100. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u=200 căn2cos(wt). Với w thay đổi được. Tìm w để

  a, điện áp Hiệu dụng giữa hai đầu điện trở max

  b, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm max

  C, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ max

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho một mạch RLC có R=100, C=31,8 uF. Cuộn thuần cảm có L thay đổi được. u=220 căn2cos(100pi t + pi/6)  

  a, Tìm L để điện áp giữa hai đầu điện trở cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

  b, tìm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Tìm giá trị cực đại đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  65.

  cho mạch điện RLC nối tiếp. trong đó R=100 căn 3 ôm, C= 10-4/2pi (F) , cuộn day thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch là u= 200cos100pi t (V). xách điịnh độ tự cảm của cuộn dây để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm L là cực đại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối t iếp, một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, có tần số 50Hz. Giá trị của các phần tử là R =30 ôm, L = 0,4/pi (H); điện dung của tụ thay đổi được. Lúc điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là 150 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RL có giá trị bằng 90V. Hệ số công suất của đoạn mach lúc này?

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  1. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cho R=50 ôm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp u=100căn2 cos omega t, biết điện áp xoay chiều giữa 2 bản tụ và điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch lệch pha nhau 1 góc pi/6. Tính công suất tiêu thụ của mạch điện 

  2.đặt điện áp u=U0 cos omega t(U0 và omega k đổi) vào 2 đầu đoạn mạch xc nối tiếp gồm R,L vàˋ tụ điện có điện dung điều chỉnh được. Khi dung kháng là 100 ôm thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại là 100W. Khi dung kháng là 200ôm thì điện áp giữa 2 đầu tụ điện là 100căn2. Tính giá trị của điện trở thuần

  3. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch RLC là 100V. Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là 1A thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là P=50W. Giữ cố định U,R còn các thông số khác của mạch thay đổi. Tính công suất tiêu thụ cực đại  trên đoạn mạch

  4. 1 Vòng dây có diện tích S=100 cm2 và điện trở R=0,45 ôm, quay đều vs tốc độ góc omega= 100rad/s trong 1 từ trường đều có B=0,1T xug quanh 1 trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc vs các đường sức từ. Nhiệt lượng toả ra trong vòng dây khi nó quay đc 100 vòng là

  5. Mạch điện xv gồm R=30, mắc n.tiếp vs cuộn dây. Mắc vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xc 220-50Hz thì U(R)=132,U(L)=44căn10. Tính công suất tiêu thụ trên đoạn mạch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Đoạn mạch RLC có R=10ôm, L=1/10pi(H), C= 10-3/2pi (F). biết điện áp giữa 2 đầu cuộn thuần cảm L là u=20 căn 2cos(100pi t+pi/2)V. Viết biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch 

  A. u=40cos(100pi t +pi/4) V

  B. u=40cos(100pi t - pi/4) V

  C. u=40 căn 2 (100pi t +pi/4) V

  D. u=40 căn 2 (100pi t- pi/4) V

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm RLC mắc nt. Cuộn dây thuần cảm L có độ tự cảm thay dổi đc, đặt vào 2 đầu doạn mạch 1 hđt xoay chiều \(u=100\sqrt{6}\cos\left(100\pi t\right)V\). Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại là ULmax thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện là 200V. Tính ULmax?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho mạch điện \(RLC\) nối tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có \(L = \frac{1,4}{\pi}H\) và \(r = 30\Omega\); tụ có \(C = 31,8\mu F\)\(R\) là biến trở. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức: \(u = 100\sqrt2\cos(100\pi t)(V)\). Công suất của mạch cực đại khi điện trở có giá trị bằng:

  A.\(15,5\Omega.\)

  B.\(12\Omega.\)

  C.\(10\Omega.\)

  D.\(40\Omega.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Mạch RLC ghép nối tiếp với 1 ampe kế , 1 vôn kế mắc song song với cuộn cảm và tụ điện ( RA = 0 , Rv  = vô cùng ),khóa K mắc song song với tụ .

  Khi mắc đoạn mạch vào 1 hiệu điện thế không đổi thì khi K mở Uv = 100 V ,khi K đóng Uv = 25 V.

  Khi mắc đoạn mạch vào 1 hiệu điện thế xoay chiều có U = 120 V thì khi K mở hay đóng ta đều có Uv = 50 V , I không đổi

  Tìm hệ số công suất khi K mở , đóng 

  (P.S : mình không biết đề bài trên có lộn hiệu điện thế xoay chiều với không đổi hay không mọi người tự suy luận rồi giúp mình nhé ...thanks )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho
  một mạch điện xoay chiều gồm R,L,C nối tiếp nhau. Mắc vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u=Uocos(2pift -pi/6), giá trị hiệu dụng không đổi
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  một mạch điện xoay chiều gồm R,L,C nối tiếp nhau. Mắc vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u=Uocos(2pift + pi/3), có giá trị hiệu dụng không đổi

  Khi tần số của dòng điện f= 50Hz thì điện áp giữa 2 bản tụ là uC= UoCcos(100pit - pi/6) V. khi tăng tần số của dòng điện đến 60 Hz thì

  A. cường độ dòng điện I trong mạch tăng

  B. điện áp giữa hai bản tụ Uc tăng

  C. điện áp giữa hai đầu cuộn dây UL giảm

  D. cường độ dòng điện I trong mạch giảm

  đáp án: D.

  thầy giải thích giúp em từng ý 1 với ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch luôn ổn định. Cho L thay đổi. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có giá trị lớn nhất, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng 220 V. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất và bằng 275 V, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 132 V. Lúc này điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là
  A. 96 V. 
  B. 451 V. 
  C. 457 V. 
  D. 99 V.

   

  mk là thành viên ms ,,, mong các bn giúp đỡ mk nhìu hơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, U không đổi, f=50Hz. R=30, ZL=40, điện dung của tụ thay đổi được 

  Lúc điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là 150 V thì URL = 90V. 

  hệ số công suất của đoạn mạch lúc này là:

  A. 1                                   B. 0,8                                 C. 0,75                       D. 0,6

  nếu lúc này ở đây là lúc tụ điện đạt giá trị cực đại thay vào suy ra k=0,8 là sai vì đáp án là D

  nên em không biết lúc này ở đây là khi nào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Cho mạch điện RL nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, L biến thiên từ 0 đến vô cùng. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U. Hỏi trên giản đồ véc tơ quỹ tích của đầu mút véc tơ là đường gì?

  A. Nửa đường tròn đường kính U/R                                                 B. Đoạn thẳng I=kU, k là hệ số tỉ lệ.

  C. Một nửa hiperbol I=U/căn (R^2 +ZL^2)                                        D. Nửa elip u^2/Uo^2 + i^2/Io^2 =1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điều chỉnh điện dung tới giá trị \(C=C_1=\frac{2.10^{-4}}{\pi}\left(F\right)\) hoặc \(C=C_2=\frac{2.10^{-4}}{3\pi}\) thì công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch có giá trị như nhau. Để công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì phải điều chỉnh điện dung C tới giá trị bằng bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF