YOMEDIA

Bài tập 11 trang 80 SGK Vật lý 12

Giải bài 11 tr 80 sách GK Lý lớp 12

Chọn câu đúng:

Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có \(\small R = 40 \Omega ; \frac{1}{\omega C} = 20 \Omega ; \omega L = 60 \Omega\). Đặt vào hai đầu mạch điện áp \(\small u = 240\sqrt{2 }cos100 \pi t\) (V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là:

A. \(\small i = 3\sqrt{2}cos100 \pi t (A)\)

B. \(\small i = 6cos(100 \pi t + \frac{\pi}{4}) (A)\)

C. \(\small i = 3\sqrt{2}cos(100 \pi t - \frac{\pi}{4}) (A)\)

D. \(\small \small i = 6cos(100 \pi t - \frac{\pi}{4}) (A)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tương tự bài 5,trang 79 SGK, Với dạng bài tập ở bài 11 này, đề bài cho ta các thông số của R, L, C và biểu thức điện áp 2 đầu mạch \(\small u = U_0cos(\omega t+\varphi )\) ,  ta thường tiến hành như sau:

 • Bước 1: Tính các giá trị Cảm kháng \(Z_L\), dung kháng \(Z_C\), tổng trở Z.
 • Bước 2: Từ hiệu điện thế cực đại  \(U_0=I_0.Z\) ⇒ \(I_0=\frac{U_0}{Z}\)
 • Bước 3: Tính độ lệch pha dựa vào công thức: \(tan\varphi =\frac{Z_L-Z_C}{R}\Rightarrow \varphi\)
 • Bước 4: Sau khi đã tính được \(\varphi\) , ta sẽ suy ra :\(\varphi _u=\varphi _i+\varphi\) ⇒ \(\varphi _i=\varphi -\varphi _u\)
 • Bước 5: Viết lại Biểu thức Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là:  \(i=I_0.cos(\omega t+\varphi _i) (A)\)

Bây giờ, mình sẽ trình bày cho các bạn bài giải chi tiết của bài 11 như sau nhé. Từ các dữ kiện đề bài cho, ta có: 

Cảm kháng: \(Z_L=\omega L=60\Omega\)

Dung kháng: \(Z_C=\frac{1}{\omega C}=20\Omega\)

Tổng trở: \(Z=\sqrt{R^{2}+(Z_L-Z_C)^{2}}=\sqrt{40^{2}+(60-20)^{2}}=40\sqrt{2}\Omega\)

Hiệu điện thế cực đại: \(U_0=I_0.Z=240\sqrt{2}(V)\) ⇒ \(I_0=\frac{U_0}{Z}=\frac{240\sqrt{2}}{40\sqrt{2}}= 6(A)\) ⇒ \(I=3\sqrt{2}(A)\)

Độ lệch pha : \(tan\varphi =\frac{Z_L-Z_C}{R}=\frac{60-20}{40}=1\Rightarrow \varphi =\frac{\pi }{4} (rad)\) 

Pha ban đầu của HĐT: \(\varphi _u=\varphi _i+\varphi =0\)  ⇒ \(\varphi _i=\varphi -\varphi _u\) = \(0-\frac{\pi }{4}=-\frac{\pi }{4}\)

⇒ Biểu thức tức thời điện áp của  hai đầu mạch:  \(\small i = 3\sqrt{2}cos(100 \pi t - \frac{\pi}{4}) (A)\) 

⇒ Chọn đáp án C

Mọi người ai có cách giải nào hay hơn cho bài 11 thì nhớ chia sẻ để cùng tham khảo  nhé! Chúc cả nhà học tốt.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 80 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Ha Ku

  21. Chọn câu Đúng. Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do:
  A. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.

  B. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.
  C. hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện lệch pha không đổi với nhau.
  D. Có hiện tượng cộng hưởng điện trên đoạn mạch.
  22. Công suất của dòng điện xoay chiều trên đoạn mạch RLC nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?
  A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch.

  B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  C. Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
  D. Tỉ số giữa điện trở thuần và tổng trở của mạch.
  23. Chọn câu Đúng. Trên một đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 0 (cos = 0), khi:
  A. đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần.

  B. đoạn mạch có điện trở bằng không.
  C. đoạn mạch không có tụ điện.

  D. đoạn mạch không có cuộn cảm.
  24. Công suất của một đoạn mạch xoay chiều được tính bằng công thức nào dưới đây:
  A. P = U.I;

  B. P = Z.I²;

  C. P = Z.I² cos φ;

  D. P = R.I.cosφ.
  25. Câu nào dưới đây không đúng?
  A. Công thức tính 25có thể áp dụng cho mọi đoạn mạch điện.
  B. Không thể căn cứ vào hệ số công suất để xác định độ lệch pha giữa điện ỏp và cường độ dòng điện.
  C. Cuộn cảm có thể có hệ số công suất khác không.
  D. Hệ số công suất phụ thuộc vào hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu mạch.
  26. Công suất toả nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây?
  A. P = u.i.cosφ . B. P = u.i.sinφ. C. P = U.I.cosφ. D. P = U.I.sinφ.
  27. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.
  B. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  C. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào bản chất của mạch điện và tần số dòng điện .
  D. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào công suất hao phí trên đường dây tải điện.
  28. Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?
  A. k = sinφ. B. k = cosφ. C. k = tanφ. D. k = cotanφ.
  29. Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?
  A. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2.

   

  B. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L.
  C. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C.

  D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.
  30. Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất?
  A. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2.

  B. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L.
  C. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C.

  D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  11. Cách phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha π/2 so với hiệu điện thế.
  B. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với hiệu điện thế.
  C. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với hiệu điện thế.
  D. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, hiệu điện thế biến thiên sớm pha π/2 so với dòng điện .
  12. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trên đoạn mạch RLC nối tiếp không có tính chất nào?
  A. Không phụ thuộc vào chu kỳ dòng điện.

  B. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
  C. Phụ thuộc vào tần số điểm điện.

  D. Tỉ lệ nghịch với tổng trở của đoạn mạch.
  13. Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng cách nêu sau đây. Cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?
  A. Tăng điện dung của tụ điện.

  B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.
  C. Giảm điện trở của đoạn mạch.

  D. Giảm tần số dòng điện.
  14. Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế.
  A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm, nhưng có tụ điện.
  B. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị khác không.
  C. Nếu tăng tần số dòng điện lên thì độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giảm.
  D. Nếu giảm tần số của dòng điện thì cường độ hiệu dụng giảm.
  15. Đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào dưới đây không đúng?
  A. Cường độ dòng điện giảm, cảm kháng của cuộng dây tăng, hiệu điện thế trên cuộn dây không đổi.
  B. Cảm kháng của cuộn dây tăng, hiệu điện thế trên cuộn dây thay đổi.
  C. Hiệu điện thế trên tụ giảm.

  D. Hiệu điện thế trên điện trở giảm.
  16. Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào
  A. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.

  B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  C. cách chọn gốc tính thời gian.

  D. tính chất của mạch điện.
  17. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện 2015-12-15_093546 thì
  A. cường độ dao động cùng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.
  B. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại.
  C. công suất tiêu thụ trung bình trong mạch đạt cực đại.
  D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại.
  18. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện 18 thì
  A. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại.
  B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng nhau.
  C. tổng trở của mạch đạt giá trị lớn nhất.

  D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.
  19. Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữa nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?
  A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

  B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.
  C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăng.

  D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảm.
  20. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu:
  A. cuộn cảm lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  B. tụ điện lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  C. điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  D. tụ điện bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Đặt điện áo xoay chiều u=U căn2 coswt ( U khô đổi ,ư thay đổi đc) vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm R LC mắc nối tiếp .Biết CR^2 <2L . Khi w=w1 thì điện áp hiệu dụng Ucmax. khi w=w2 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm đạt cực đại . Bt gtri hiệu dụng Ucmax=3U . Khi w=w2 thì hệ số cong suất đoạn AB là?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Câu 12: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp. Biết dung kháng ZC= 48. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch là U, tần số f. Khi
  R = 36thì u lệch pha so với i góc
  1 và khi R = 144thì u lệch pha so với i góc
  2 . Biết 1 + 2 = 900. Cảm kháng của
  mạch là: A. 180. B. 120. C. 108. D. 54.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA