YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.2 trang 38 SBT Vật lý 12

Giải bài 14.2 tr 38 sách BT Lý lớp 12

Đặt điện áp xoay chiều \(u = 100\sqrt 2 cos\omega t{\rm{ }}\left( V \right)\) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 100 V và điên áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. 150 V.        B. 50 V.        C. 100\(\sqrt 2 \) V.        D. 200 V.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D. 

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng 200 V.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.2 trang 38 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF