YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.14 trang 41 SBT Vật lý 12

Giải bài 14.14 tr 41 sách BT Lý lớp 12

Cho mạch gồm điện trở R = 30Ω nối tiếp với tụ điện  \({C_1} = \frac{1}{{3000\pi }};{C_2} = \frac{1}{{1000\pi }}\) nối tiếp nhau (Hình 14.1). Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là \(u = 100\sqrt 2 cos100\pi t{\rm{ }}\left( V \right).\)

a) Xác định I.

b) Xác định UAD , UDB

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&\begin{array}{l} {Z_{{C_1}}} = 30{\rm{\Omega }}{\mkern 1mu} ;{\mkern 1mu} \\ {Z_{{C_2}}} = 100{\rm{\Omega }}\\ \Rightarrow {Z_C} = 40{\rm{\Omega }} \end{array}\\ {}&{Z = \sqrt {{R^2} + Z_C^2} = \sqrt {{{30}^2} + {{40}^2}} = 50{\rm{\Omega }}} \end{array}\)

a)  Xác định I.

\(I = \frac{{100}}{{50}} = 2A\)

b) Xác định UAD , UDB

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{U_{AD}} = \sqrt {{R^2} + Z_{{C_1}}^2} .I = \sqrt {{{30}^2} + {{30}^2}} = 60\sqrt 2 V}\\ {}&{{U_{DB}} = {Z_{{C_2}}}.I = 20V} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.14 trang 41 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF