YOMEDIA

Bài tập 12 trang 80 SGK Vật lý 12

Giải bài 12 tr 80 sách GK Lý lớp 12

Chọn câu đúng:

Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có \(\small R = 40 \Omega ; \frac{1}{\omega C}= 30 \Omega ; \omega L = 30 \Omega\). Đặt vào hai đầu mạch điện áp \(\small u = 120\sqrt{2}cos100 \pi t\) (V). Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là:

A. \(\small i = 3cos(100\pi t -\frac{\pi}{2} ) (A)\)

B. \(\small i = 3\sqrt{2} (A)\)

C. \(\small i = 3cos100 \pi t (A)\)

D. \(\small i = 3\sqrt{2 }cos100 \pi t (A)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đạp án D.

Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là: \(\small i = 3\sqrt{2 }cos100 \pi t (A)\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 80 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Thuy

  Đoạn mạch xoay chiều gồm RLC măc nối tiếp, với R = 215,5, khi tần số dòng điện là 50 hz thì cảm kháng của cuộn cảm là ZL=156,25, ZC = 400. để công suất của mạch bằng 1 thì tần số của dòng điện bằng bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  31. Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch
  A. không thay đổi.  B. tăng.  C. giảm.   D. bằng 1.
  32. Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch
  A. không thay đổi.  B. tăng.  C. giảm.  D. bằng 0.
  33. Chọn câu Đúng. Trong các máy phát điện xoay chiều một pha:
  A. phần tạo ra từ trường là rôto.

  B. phần tạo ra suất điện động cảm ứng là stato.
  C. Bộ góp điện được nối với hai đầu của cuộn dây stato.
  D. suất điện động của máy tỉ lệ với tốc độ quay của rôto.
  34. Phát biểu nào sau đây Đúng đối với máy phát điện xoay chiều?
  A. Biên độ của suất điện động tỉ lệ với số cặp của nam châm.
  B. Tần số của suất điện động tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng.
  C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.
  D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.
  35. Máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha giống nhau ở điểm nào?
  A. Đều có phần ứng quang, phần cảm cố định.
  B. Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài.
  C. đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
  D. Trong mỗi vòng dây của rôto, suất điện động của máy đều biến thiên tuần hoàn hai lần.
  36. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào
  A. hiện tượng tự cảm.

  B. hiện tượng cảm ứng điện từ.
  C. khung dây quay trong điện trường.

  D. khung dây chuyển động trong từ trường.
  37. Hiện nay với các máy phát điện công suất lớn người ta thường dùng cách nào sau đây để tạo ra dòng điện xoay chiều một pha?
  A. Nam châm vĩnh cửu đứng yên, cuộn dây chuyển động tịnh tiến so với nam châm.
  B. Nam châm vĩnh cửu đứng yên, cuộn dây chuyển động quay trong lòng nam châm.
  C. Cuộn dây đứng yên, nam châm vĩnh cửu chuyển động tịnh tiến so với cuộn dây.
  D. Cuộn dây đứng yên, nam châm vĩnh cửu chuyển động quay trong lòng stato có cuốn các cuộn dây.
  38. Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều một pha?
  A. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.
  B. Tần số của suất điện động tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng.
  C. Biên độ của suất điện động tỉ lệ với số cặp cực từ của phần cảm.
  D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi tuần hoàn thành điện năng.
  39. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống ba dòng điện xoay chiều một pha gây ra bởi ba suất điện động có đặc điểm nào sau đây?
  A. Cùng tần số.               B. Cùng biên độ.
  C. Lệch pha nhau 1200.   D. Cả ba đặc điểm trên.
  40. Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng không đúng?
  A. Dòng điện trong dây trung hoà bằng không.
  B. Dòng điện trong mỗi pha bằng dòng điện trong mỗi dây pha.
  C. Hiệu điện thế pha bằng √ 3 lần hiệu điện thế giữa hai dây pha.
  D. Truyền tải điện năng bằng 4 dây dẫn, dây trung hoà có tiết diện nhỏ nhất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  21. Chọn câu Đúng. Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do:
  A. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.

  B. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.
  C. hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện lệch pha không đổi với nhau.
  D. Có hiện tượng cộng hưởng điện trên đoạn mạch.
  22. Công suất của dòng điện xoay chiều trên đoạn mạch RLC nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?
  A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch.

  B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  C. Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
  D. Tỉ số giữa điện trở thuần và tổng trở của mạch.
  23. Chọn câu Đúng. Trên một đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 0 (cos = 0), khi:
  A. đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần.

  B. đoạn mạch có điện trở bằng không.
  C. đoạn mạch không có tụ điện.

  D. đoạn mạch không có cuộn cảm.
  24. Công suất của một đoạn mạch xoay chiều được tính bằng công thức nào dưới đây:
  A. P = U.I;

  B. P = Z.I²;

  C. P = Z.I² cos φ;

  D. P = R.I.cosφ.
  25. Câu nào dưới đây không đúng?
  A. Công thức tính 25có thể áp dụng cho mọi đoạn mạch điện.
  B. Không thể căn cứ vào hệ số công suất để xác định độ lệch pha giữa điện ỏp và cường độ dòng điện.
  C. Cuộn cảm có thể có hệ số công suất khác không.
  D. Hệ số công suất phụ thuộc vào hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu mạch.
  26. Công suất toả nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây?
  A. P = u.i.cosφ . B. P = u.i.sinφ. C. P = U.I.cosφ. D. P = U.I.sinφ.
  27. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.
  B. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  C. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào bản chất của mạch điện và tần số dòng điện .
  D. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào công suất hao phí trên đường dây tải điện.
  28. Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?
  A. k = sinφ. B. k = cosφ. C. k = tanφ. D. k = cotanφ.
  29. Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?
  A. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2.

   

  B. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L.
  C. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C.

  D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.
  30. Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất?
  A. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2.

  B. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L.
  C. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C.

  D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  11. Cách phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha π/2 so với hiệu điện thế.
  B. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với hiệu điện thế.
  C. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với hiệu điện thế.
  D. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, hiệu điện thế biến thiên sớm pha π/2 so với dòng điện .
  12. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trên đoạn mạch RLC nối tiếp không có tính chất nào?
  A. Không phụ thuộc vào chu kỳ dòng điện.

  B. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
  C. Phụ thuộc vào tần số điểm điện.

  D. Tỉ lệ nghịch với tổng trở của đoạn mạch.
  13. Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng cách nêu sau đây. Cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?
  A. Tăng điện dung của tụ điện.

  B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.
  C. Giảm điện trở của đoạn mạch.

  D. Giảm tần số dòng điện.
  14. Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế.
  A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm, nhưng có tụ điện.
  B. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị khác không.
  C. Nếu tăng tần số dòng điện lên thì độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giảm.
  D. Nếu giảm tần số của dòng điện thì cường độ hiệu dụng giảm.
  15. Đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào dưới đây không đúng?
  A. Cường độ dòng điện giảm, cảm kháng của cuộng dây tăng, hiệu điện thế trên cuộn dây không đổi.
  B. Cảm kháng của cuộn dây tăng, hiệu điện thế trên cuộn dây thay đổi.
  C. Hiệu điện thế trên tụ giảm.

  D. Hiệu điện thế trên điện trở giảm.
  16. Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào
  A. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.

  B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  C. cách chọn gốc tính thời gian.

  D. tính chất của mạch điện.
  17. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện 2015-12-15_093546 thì
  A. cường độ dao động cùng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.
  B. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại.
  C. công suất tiêu thụ trung bình trong mạch đạt cực đại.
  D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại.
  18. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện 18 thì
  A. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại.
  B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng nhau.
  C. tổng trở của mạch đạt giá trị lớn nhất.

  D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.
  19. Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữa nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?
  A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

  B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.
  C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăng.

  D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảm.
  20. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu:
  A. cuộn cảm lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  B. tụ điện lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  C. điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  D. tụ điện bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA