Bài tập 12 trang 80 SGK Vật lý 12

Giải bài 12 tr 80 sách GK Lý lớp 12

Chọn câu đúng:

Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có \(\small R = 40 \Omega ; \frac{1}{\omega C}= 30 \Omega ; \omega L = 30 \Omega\). Đặt vào hai đầu mạch điện áp \(\small u = 120\sqrt{2}cos100 \pi t\) (V). Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là:

A. \(\small i = 3cos(100\pi t -\frac{\pi}{2} ) (A)\)

B. \(\small i = 3\sqrt{2} (A)\)

C. \(\small i = 3cos100 \pi t (A)\)

D. \(\small i = 3\sqrt{2 }cos100 \pi t (A)\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đạp án D.

Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là: \(\small i = 3\sqrt{2 }cos100 \pi t (A)\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 80 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Trang

  Giúp mình bài này nhé mọi người

  Đoạn mạch xoay chiều gồm R, cuộn thuần cảm L và tụ C mắc nối tiếp nhau vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi và có tần số góc thay đổi với CR2 < 2L. Khi \(\omega = \omega _1 = 60 \pi (rad/s)\) hoặc \(\omega = \omega _2=80 \pi (rad/s)\)  thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản của tụ bằng nhau. Khi điện áp hai bản tụ đạt giá trị cực đại thì tần số góc là ??

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Kim Khánh

  vật lí 12

  Mạch RLC mắc nối tiếp có \(R = 100\sqrt{3}\Omega\), cuộn cảm thuần có L = \(\frac{1}{\pi}\) H và tụ C = \(\frac{10^{-4}}{2\pi}\) F. Biểu thức uRL = 200cos100πt (V). Biểu thức hiệu điện thế uAB?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Giúp e làm bài tự luận này với mọi người ơi. Em cảm ơn nhiều ạ

  Trong mạch RLC mắc nối tiếp có điện áp xoay chiều hiệu dụng hai đầu mạch là 200 V. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 4 A. Điện trở thuần của đoạn mạch là bao nhiêu ? 

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • thanh hằng

  Mọi người ơi hỗ trợ giúp em bài này với !!!

  Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp có tần số 50 Hz, L = 1/π H. Trong mạch có cộng hưởng điện. Điện dung của tụ điện là 

  A. 10F

  B. \(\frac{1}{\pi }\)

  C. \(\frac{{{{10}^{ - 3}}}}{\pi }\)

  D. \(\frac{{100}}{\pi }\mu F\)

  Em cảm ơn nhiều ạ

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Em chào mọi người ạ, mọi người tìm giúp em dung kháng của tụ điện trong bài tự luận này được không ạ

  Cho đoạn mạch điện xoay chiều theo thứ tự điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện X. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha \(\frac{\pi }{3}\)  so với điện áp trên đoạn mạch chứa R và L. Để đoạn mạch có cộng hưởng điện thì dung kháng ZC của tụ điện phải có giá trị bằng bao nhiêu?

  Em cảm ơn nhiều ạ.

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Cam Ngan

  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết \(R = 10\Omega\)  , cuộn cảm thuần có \(L = \frac{{0,1}}{\pi }H\)  , tụ điện có \(C = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{2\pi }}F\)  và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là \({u_L} = 20\sqrt 2 cos\left( {100\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)V\)   . Biểu  thức điện  áp  tức  thời  giữa  hai đầu đoạn mạch là

  A. \(u = 40\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)V\)

  B. \(u = 40\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)V\)

  C. \(u = 40\cos \left( {100\pi t + \frac{{3\pi }}{4}} \right)V\)

  D. \(u = 40\cos \left( {100\pi t - \frac{{3\pi }}{4}} \right)V\)

  Theo dõi (0) 5 Trả lời