YOMEDIA

Bài tập 14.10 trang 40 SBT Vật lý 12

Giải bài 14.10 tr 40 sách BT Lý lớp 12

Cho mach gồm điên trở \(R = 30\sqrt 3 \Omega \) nối tiếp với tu điện \(C = \frac{1}{{3000\pi }}\), điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là \(u = 120\sqrt 2 cos100\pi t{\rm{ }}\left( V \right)\) .

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

b) Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu tụ điện C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

Theo bài ra ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&\begin{array}{l} {Z_C} = 30{\rm{\Omega }};{\mkern 1mu} \\ Z = \sqrt {{R^2} + Z_C^2} = 60{\rm{\Omega }} \end{array}\\ {}&\begin{array}{l} I = \frac{{120}}{{60}} = 2A;{\mkern 1mu} \\ \tan ( - \varphi ) = \frac{{{Z_C}}}{R} = \frac{1}{{\sqrt 3 }} = \tan \frac{\pi }{6} \end{array}\\ {}&{ \Rightarrow i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right){\mkern 1mu} (A)} \end{array}\)

b) Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu tụ điện C.

Theo bài ra ta có:

\({U_R} = 60\sqrt 3 {\mkern 1mu} V{\mkern 1mu} ;{U_C} = 60{\mkern 1mu} V\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.10 trang 40 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Co Nan

  Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch luôn ổn định. Cho L thay đổi. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có giá trị lớn nhất, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng 220 V. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất và bằng 275 V, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 132 V. Lúc này điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là
  A. 96 V. 
  B. 451 V. 
  C. 457 V. 
  D. 99 V.

   

  mk là thành viên ms ,,, mong các bn giúp đỡ mk nhìu hơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, U không đổi, f=50Hz. R=30, ZL=40, điện dung của tụ thay đổi được 

  Lúc điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là 150 V thì URL = 90V. 

  hệ số công suất của đoạn mạch lúc này là:

  A. 1                                   B. 0,8                                 C. 0,75                       D. 0,6

  nếu lúc này ở đây là lúc tụ điện đạt giá trị cực đại thay vào suy ra k=0,8 là sai vì đáp án là D

  nên em không biết lúc này ở đây là khi nào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Cho mạch điện RL nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, L biến thiên từ 0 đến vô cùng. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U. Hỏi trên giản đồ véc tơ quỹ tích của đầu mút véc tơ là đường gì?

  A. Nửa đường tròn đường kính U/R                                                 B. Đoạn thẳng I=kU, k là hệ số tỉ lệ.

  C. Một nửa hiperbol I=U/căn (R^2 +ZL^2)                                        D. Nửa elip u^2/Uo^2 + i^2/Io^2 =1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điều chỉnh điện dung tới giá trị \(C=C_1=\frac{2.10^{-4}}{\pi}\left(F\right)\) hoặc \(C=C_2=\frac{2.10^{-4}}{3\pi}\) thì công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch có giá trị như nhau. Để công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì phải điều chỉnh điện dung C tới giá trị bằng bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA