YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.10 trang 40 SBT Vật lý 12

Giải bài 14.10 tr 40 sách BT Lý lớp 12

Cho mach gồm điên trở \(R = 30\sqrt 3 \Omega \) nối tiếp với tu điện \(C = \frac{1}{{3000\pi }}\), điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là \(u = 120\sqrt 2 cos100\pi t{\rm{ }}\left( V \right)\) .

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

b) Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu tụ điện C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

Theo bài ra ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&\begin{array}{l} {Z_C} = 30{\rm{\Omega }};{\mkern 1mu} \\ Z = \sqrt {{R^2} + Z_C^2} = 60{\rm{\Omega }} \end{array}\\ {}&\begin{array}{l} I = \frac{{120}}{{60}} = 2A;{\mkern 1mu} \\ \tan ( - \varphi ) = \frac{{{Z_C}}}{R} = \frac{1}{{\sqrt 3 }} = \tan \frac{\pi }{6} \end{array}\\ {}&{ \Rightarrow i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right){\mkern 1mu} (A)} \end{array}\)

b) Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu tụ điện C.

Theo bài ra ta có:

\({U_R} = 60\sqrt 3 {\mkern 1mu} V{\mkern 1mu} ;{U_C} = 60{\mkern 1mu} V\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.10 trang 40 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF