YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.7 trang 39 SBT Vật lý 12

Giải bài 14.7 tr 39 sách BT Lý lớp 12

Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \omega t\)  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện c mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch u1, u2,u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là :

\(\begin{array}{l} A.\;\,i = \frac{{{u_2}}}{{\omega L}}\\ B.{\rm{ }}i = \frac{{{u_1}}}{R}\;\;{\rm{ }}\\ C.{\rm{ }}i = {u_3}\omega C\\ D.{\rm{ }}i = \frac{u}{{{R^2} + {{\left( {\omega L - \frac{1}{{\omega C}}} \right)}^2}}} \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B. 

Hệ thức đúng là \(i = \frac{{{u_1}}}{R}\;\;{\rm{ }}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.7 trang 39 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF