YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.4 trang 39 SBT Vật lý 12

Giải bài 14.4 tr 39 sách BT Lý lớp 12

Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\frac{1}{{4\pi }}\) (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điộn một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp xoay chiều \(u = 150.\frac{1}{\pi }.cos120\pi t\,\left( V \right)\) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là :

\(\begin{array}{l} A.\;\,i = 5\sqrt 2 \cos \left( {120\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\,\;\left( A \right).\\ B.\;\,i = 5\sqrt 2 \cos \left( {120\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)\,\;\left( A \right).\\ C.\;\,i = 5\cos \left( {120\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)\;\,\left( A \right).\\ D.\;\,i = 5\cos \left( {120\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\;\,\left( A \right). \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C. 

Biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là : \(i = 5\cos \left( {120\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)\;\,\left( A \right).\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.4 trang 39 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF