YOMEDIA
NONE

Bài tập 14.9 trang 40 SBT Vật lý 12

Giải bài 14.9 tr 40 sách BT Lý lớp 12

Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \pi t\) (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 50Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,318 H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị bằng

A. 42,48 μF.        B. 47,74 μF.

C. 63,72 μF.        D. 31,86 μF.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D. 

Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị bằng 31,86 μF.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.9 trang 40 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON