YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 80 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 80 sách GK Lý lớp 12

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở \(\small R = 40 \Omega\) ghép nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Cho biết điện áp tức thời hai đầu mạch \(\small u = 80cos100 \pi t (V)\)và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm \(\small U_L = 40 V\).

a) Xác định \(\small Z_L\).

b) Viết công thức của i.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài  tính giá trị của cảm kháng \(\small Z_L\) và viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i trong một mạch điện  xoay chiều chỉ chứa điện trở nối tiếp với cuộn cảm thuần , dữ kiện đề bài cho ta là các thông số của R, \(U_L\) và biểu thức điện áp 2 đầu mạch dưới dạng \(\small u = U_0cos(\omega t+\varphi )\)

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính điện áp \(U_R\) giữa hai đầu điện trở :  U

  • Bước 2: Tính cường độ dòng điện hiệu dụng: I = 

  • Bước 3: Suy ra giá trị của dung kháng \(Z_L\) bằng công thức \(\frac{U_{L}}{I}\)

  • Bước 4: Tính độ lệch pha dựa vào công thức: \(tan\varphi =\frac{Z_L}{R}\Rightarrow \varphi\)

  • Bước 5: Sau khi đã tính được \(\varphi\) , ta sẽ suy ra :\(\varphi _u=\varphi _i+\varphi\) ⇒ \(\varphi _i=\varphi_u -\varphi\) ⇒  i trễ pha hơn u một góc \(\small \frac{\pi }{4}\).

  • Bước 6: Viết lại Biểu thức Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là:  \(i=I_0.cos(\omega t+\varphi _i) (A)\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau: 

 • Ta có: 

  • Ta có: U2 = U2R + U2L => U =  = 40 V.

  • Cường độ dòng điện hiệu dụng: I =  =  = 1 A.

a. Cảm kháng: ZL =  =  = 40 Ω

b. Độ lệch pha: tanφ =  = 1 => φ = \(+\small \frac{\pi }{4}\).

 • \(\varphi _u=\varphi _i+\varphi\) ⇒ \(\varphi _i=\varphi_u -\varphi\)= \(-\frac{\pi }{4}\)

Tức là i trễ pha hơn u một góc \(\small \frac{\pi }{4}\).

Vậy biểu thức tức thời của cường độ dòng điện là:  \(i=\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4}) (A)\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 80 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON