YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.12 trang 41 SBT Vật lý 12

Giải bài 14.12 tr 41 sách BT Lý lớp 12

Cho mạch gồm điện trở R = 30Ω nối tiếp với cuộn cảm L ; điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch \(u = 120cos100\pi t{\rm{ }}\left( V \right)\) . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60 V.

a) Xác định ZL.

b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{U = \sqrt {{R^2} + Z_L^2} .I = {U^2} = {{\left( {RI} \right)}^2} + {{\left( {{Z_L}I} \right)}^2}}\\ {}&{ \Leftrightarrow {{\left( {RI} \right)}^2} = {U^2} - U_L^2 = {{\left( {60\sqrt 2 } \right)}^2} - {{60}^2} = {{60}^2}}\\ {}&\begin{array}{l} \Rightarrow RI = {60^2}\\ \Rightarrow I = \frac{{60}}{{30}} = 2A \end{array} \end{array}\)

a) Xác định ZL.

\({Z_L} = \frac{{60}}{2} = 30{\rm{\Omega }}\)

b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i

\(\begin{array}{l} \tan \left( { - \varphi } \right) = - \frac{{{Z_L}}}{R} = - 1{\mkern 1mu} ;\\ \Rightarrow {\mkern 1mu} i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{4}} \right){\mkern 1mu} (A) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.12 trang 41 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF