YOMEDIA
NONE

Bài tập 14.11 trang 41 SBT Vật lý 12

Giải bài 14.11 tr 41 sách BT Lý lớp 12

Cho mạch gồm điện trở R = 40Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần \(L = \frac{{0.4}}{\pi }\left( H \right)\), điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 80cos100πt (V).

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

b) Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu tụ điện L.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

Theo bài ra ta có:

\(\begin{array}{l} {Z_L}\; = {\rm{ }}40\Omega ;\\ Z = \sqrt {{R^2} + Z_L^2} = 40\sqrt 2 {\rm{\Omega }}\\ I = \frac{{40\sqrt 2 }}{{40\sqrt 2 }} = 1A\\ \begin{array}{*{20}{l}} {tan\left( { - \varphi } \right) = \frac{{ - {Z_L}}}{R} = - 1}\\ { \Rightarrow i = \sqrt 2 cos\left( {100\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)\left( A \right)} \end{array} \end{array}\)

b) Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu tụ điện L.

Theo bài ra ta có:

\({U_R}\; = {\rm{ }}40V;{\rm{ }}{U_L}\; = {\rm{ }}40V.\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.11 trang 41 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON