YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.6 trang 39 SBT Vật lý 12

Giải bài 14.6 tr 39 sách BT Lý lớp 12

Đặt điện áp  \(u = U\sqrt 2 cos\omega t\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết \(\omega = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\) . Tổng trở của đoan mach này bằng

A.R        B. 3R.        C. 0,5R.        D. 2R.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A. 

Tổng trở của đoan mach này bằng R.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.6 trang 39 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF