Bài tập 4 trang 79 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 79 sách GK Lý lớp 12

Mạch điện xoay chiều gồm có \(\small R = 20 \Omega\) nối tiếp với tụ điện \(C=\frac{1 }{2000\Pi}F\). Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i, biết \(\small u = 60\sqrt{2}cos100 \pi t (V).\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định và phương pháp: 

Bài 4 là dạng bài viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i trong một mạch điện  xoay chiều chỉ chứa điện trở nối tiếp với tụ điện C , dữ kiện đề bài cho ta là biểu thức điện áp giữa hai đầu mạch  và các  giá trị \(\small R = 20 \Omega\) và \(C=\frac{1 }{2000\pi }F\)

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính dung kháng \(Z_C\) từ công thức: \(Z_C =\sqrt{R^{2}+ Z_{C}^{2}}\)

  • Bước 2: Tính cường độ dòng điện hiệu dụng: I = \(\frac{U}{Z}=\frac{I_0}{\sqrt{2}}\)  \(\Rightarrow I_0=I.\sqrt{2}\)

  • Bước 3: Tính độ lệch pha  tanφ =  ⇒ \(\varphi\) là độ lệch pha giữa i và u

  • Bước 4: Viết biểu thức tức thởi của cường độ dòng điện dưới dạng  \(i=I_0.cos(\omega t+\varphi )\) 

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 4 như sau: 

 • Ta có: 

  • Dung kháng:  \(Z_C =\sqrt{R^{2}+ Z_{C}^{2}} = 20\sqrt{2}\Omega\)

  • Cường độ dòng điện hiệu dụng: I =  =  =  A \(\Rightarrow I_0=I.\sqrt{2}=3A\)

  • Độ lệch pha: tanφ =  = -1 => \(\varphi =-\frac{\pi }{4}\)

  • Tức là i sớm pha hơn u một góc \(\small \frac{\pi }{4}\)

Vậy biểu thức tức thởi của cường độ dòng điện là: i = 3cos(100πt + \(\frac{\pi }{4}\)) (A).

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 79 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Gia Bảo

  11. Cách phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha π/2 so với hiệu điện thế.
  B. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với hiệu điện thế.
  C. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với hiệu điện thế.
  D. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, hiệu điện thế biến thiên sớm pha π/2 so với dòng điện .
  12. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trên đoạn mạch RLC nối tiếp không có tính chất nào?
  A. Không phụ thuộc vào chu kỳ dòng điện.

  B. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
  C. Phụ thuộc vào tần số điểm điện.

  D. Tỉ lệ nghịch với tổng trở của đoạn mạch.
  13. Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng cách nêu sau đây. Cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?
  A. Tăng điện dung của tụ điện.

  B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.
  C. Giảm điện trở của đoạn mạch.

  D. Giảm tần số dòng điện.
  14. Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế.
  A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm, nhưng có tụ điện.
  B. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị khác không.
  C. Nếu tăng tần số dòng điện lên thì độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giảm.
  D. Nếu giảm tần số của dòng điện thì cường độ hiệu dụng giảm.
  15. Đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào dưới đây không đúng?
  A. Cường độ dòng điện giảm, cảm kháng của cuộng dây tăng, hiệu điện thế trên cuộn dây không đổi.
  B. Cảm kháng của cuộn dây tăng, hiệu điện thế trên cuộn dây thay đổi.
  C. Hiệu điện thế trên tụ giảm.

  D. Hiệu điện thế trên điện trở giảm.
  16. Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào
  A. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.

  B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  C. cách chọn gốc tính thời gian.

  D. tính chất của mạch điện.
  17. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện 2015-12-15_093546 thì
  A. cường độ dao động cùng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.
  B. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại.
  C. công suất tiêu thụ trung bình trong mạch đạt cực đại.
  D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại.
  18. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện 18 thì
  A. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại.
  B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng nhau.
  C. tổng trở của mạch đạt giá trị lớn nhất.

  D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.
  19. Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữa nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?
  A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

  B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.
  C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăng.

  D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảm.
  20. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu:
  A. cuộn cảm lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  B. tụ điện lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  C. điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
  D. tụ điện bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Đặt điện áo xoay chiều u=U căn2 coswt ( U khô đổi ,ư thay đổi đc) vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm R LC mắc nối tiếp .Biết CR^2 <2L . Khi w=w1 thì điện áp hiệu dụng Ucmax. khi w=w2 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm đạt cực đại . Bt gtri hiệu dụng Ucmax=3U . Khi w=w2 thì hệ số cong suất đoạn AB là?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Câu 12: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp. Biết dung kháng ZC= 48. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch là U, tần số f. Khi
  R = 36thì u lệch pha so với i góc
  1 và khi R = 144thì u lệch pha so với i góc
  2 . Biết 1 + 2 = 900. Cảm kháng của
  mạch là: A. 180. B. 120. C. 108. D. 54.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Cho mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp

  Biết R = 40\(\Omega\), L =\(\frac{3}{10\pi}\), C =\(\frac{10^{-3}}{6\pi}\) (F)

  hiệu điện thế đặt vào 2 đầu có biểu thức \(u=110\sqrt{2}cos\left(100\pi t+\frac{\pi}{2}\right)\)

  a) Tính cảm kháng \(Z_L\), dung kháng \(Z_C\) và tổng trở của mạch

  b) Cường độ hiệu dung qua mạch

  c) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch

  giải giúp e với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Mạch RLC mắc nối tiếp, có R và C có thể điều chỉnh được.Trong đó L=1/2π H được mắc vào mạng điện 150V-50 Hz. Ta phải điều chỉnh Zđến giá trị nào để khi điều chỉnh R thì giá trị của UR không thay đổi?

  giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Trên mạch điện RLC mắc nối tiếp , R=10Ω, ZL=10Ω, tụ điện có C thây đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u= U0cos100πt (V). để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là:

  A. 0,001π F

  B.2.10-4π F

  C. 0,0001π F

  D. 3,18 μF

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Trong đoạm mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua mạch sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu mạch khi

  A. Z = R 

  B. ZL > ZC 

  C. ZL < ZC

  D. ZL = R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời