YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 20 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 20 tr 15 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2

d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

Câu a:

6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = (6,3 + 2,4) + ((-3,7) + (-0,3)) = 8,7 + (-4) = 4,7.

Câu b:

(-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = ((-4,9) + 4,9) + ( 5,5 + (-5,5)) = 0 + 0 = 0.

Câu c:

2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2 = (2,9 + (-2,9)) + ((-4,2) + 4,2) + 3,7 = 3,7.

Câu d:

(-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5) = 2,8.( (-6,5) + (-3,5)) = 2,8. ( -10) = -28.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON