YOMEDIA

Tùng Xuân's Profile

Tùng Xuân

Tùng Xuân

01/01/1990

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 4
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

 • Tùng Xuân đã đặt câu hỏi: Bất đẳng thức Cách đây 5 năm

  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=4. CMR :

  \frac{1}{a+7b}+\frac{1}{b+7c}+\frac{1}{c+7a}\leq \frac{3}{8}

 • Tùng Xuân đã đặt câu hỏi: Số nguyên tố Cách đây 6 năm

  1. Cho các số tự nhiên a và b sao cho (a + 2b) chia hết cho 5 và (a + b) chia hết cho 3. Biết rằng 2a + b  99. Tìm giá trị nhỏ nhất của T = 7a + 5b.

  2. Cho dãy gồm 6 số nguyên tố phân biệt và tăng dần. Hiệu giữa hai số liên tiếp của dãy đã cho đều bằng nhau. Chứng minh rằng hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất không nhỏ hơn 150.

 • Tùng Xuân đã đặt câu hỏi: Đồ thị hàm số Cách đây 6 năm

  Vẽ đồ thị của hàm số y = \frac{\left | x \right |}{x}

 • Tùng Xuân đã đặt câu hỏi: Bài thơ Bánh trôi nước Cách đây 6 năm

  Cụm từ "Thân em" mở đầu bài thơ "Bánh trôi nước" gợi cho em điều gì ? Hãy so sánh điểm chung và riêng giữa cụm từ "thân em" trong bài thơ và cụm từ "thân em" trong những câu hát than thân của ca dao.

 • Tùng Xuân đã đặt câu hỏi: Tìm phần nguyên Cách đây 6 năm

  Cho M = \frac{3}{4} + \frac{3^{2}}{4^{2}} + ... + \frac{3^{2016}}{4^{2016}}. Tìm phần nguyên của M

 • Tùng Xuân đã đặt câu hỏi: Tam giác vuông cân Cách đây 6 năm

  Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên cubgf một nửa mặt phẳng chứa A bờ BC vẽ các tia Bx,Cy cùng vuông góc với BC. Lấy M nằm giữa B và C. Đường thẳng vuông góc với AM tại A cắt Bx và Cy lần lượt tại H và K. Chứng minh

  a) BM = CK

  b) A là trung điểm của HK

  c) Gọi P là giao điểm của AB và MH và Q là giao của AC và MK. Chứng minh PQ//BC

 • Tùng Xuân đã đặt câu hỏi: Tam giác vuông Cách đây 6 năm

  Cho tam giác đều ABC. Trên nửa mặt phẳng không chứa C có bờ là AB kẻ BM vuông góc với BA và BM = BA. Trên nửa mặt phẳng không chứa B có bờ là Ac kẻ CN vuông góc với CA và CN = CA. Nối M với N. Chứng minh rằng MN // BC 

 • Tùng Xuân đã đặt câu hỏi: Giá trị tuyệt đối Cách đây 6 năm

  Tìm x để :

  ||6x - 2| - 5| = 2016x - 2017

 • Tùng Xuân đã đặt câu hỏi: Tam giác thường Cách đây 6 năm

  Cho tam giác ABC có \widehat{B}=45^{\circ}\widehat{C}=120^{\circ}. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = 2CB. Tính \widehat{ADB}

 • Tùng Xuân đã đặt câu hỏi: Tam giác thường Cách đây 6 năm

  Cho tam giác ABC có \widehat{B}=45^{\circ}\widehat{C}=120^{\circ}. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = 2CB. Tính \widehat{ADB}

Không có Điểm thưởng gần đây

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON