ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng tỏ x < r < y biết x=a/m, y=b/m, x

Cho x = \(\dfrac{a}{m}\); y = \(\dfrac{b}{m}\)(a;bϵZ; m>0). Biết x<y, cho r = \(\dfrac{a+b}{m}\). Hãy chứng tỏ x<r<y.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có: x < y \(\Rightarrow\) \(\dfrac{a}{m}\)<\(\dfrac{b}{m}\) \(\Rightarrow\) am < bm (m > 0) \(\Rightarrow\) am + am < bm + am \(\Rightarrow\) 2am < m (b + a) \(\Rightarrow\) \(\dfrac{2a}{m}< \dfrac{a+b}{m}\) \(\Rightarrow\) \(\dfrac{a}{m}< \dfrac{a+b}{m}\). Vậy x < r ( 1 )

  T. Tự, ta có: x < y \(\Rightarrow\) \(\dfrac{a}{m}< \dfrac{b}{m}\)\(\Rightarrow\) am < bm (m > 0) \(\Rightarrow\) am + bm < bm + bm \(\Rightarrow\) m ( a + b ) < 2bm \(\Rightarrow\) \(\dfrac{2\left(a+b\right)}{m}< \dfrac{b}{m}\) \(\Rightarrow\dfrac{a+b}{m}< \dfrac{b}{m}\). Vậy r < y (2)

  Từ (1) và (2), suy ra : x < r < y .

  Lưu ý: Trường hợp này chỉ đúng cho m > 0.

  Chúc bn học tốt!!!hahahahahaha

    bởi Mai Văn Minh 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1