RANDOM

Khánh Huyền's Profile

Khánh Huyền

Khánh Huyền

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 6
Điểm 22
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (11)

 • Khánh Huyền đã trả lời trong câu hỏi: Nêu khái niệm, nguyên nhân và đặc điểm của dòng biển Cách đây 2 năm

  - Khái niệm

    Dòng biển (hải lưu) là dòng chuyển động trực tiếp, liên tục và tương đối ổn định của nước biển và lưu thông ở một trong các đại dương của Trái Đất.

  - Nguyên nhân

   + Do gió biển thổi làm lay động mặt biển gây ra.

   + Trên Trái Đất, ở một số nơi có gió định hướng chỉ thổi liên tục theo một hướng nhất định, nước biển sẽ theo hướng đổi của những cơn gió định hướng ổn định này mà chảy liên tục theo một hướng nhất định từ chỗ dừng ban đầu.

   + Trên Trái đất có rất nhiều nơi có gió định hướng kiểu này, ví dụ như trên mặt biển nhiệt đới nằm về phía bắc của xích đạo, cả năm đều có gió đông bắc, trên mặt biển nhiệt đới nằm về phí nam của xích đạo quanh năm có gió đông nam, điều này làm cho nước biển ở vùng xích đạo luôn chảy theo hướng từ đông sang tây ..

    + Do sự khác biệt về nhiệt độ, sự khác biệt trong độ mặn và gió.

  - Đặc điểm

  Hải lưu chia thành hai loại là hải lưu nóng và hải lưu lạnh.  Nếu nước biển chảy từ vùng biển nóng sang vùng biển lạnh thì nhiệt độ nước của dòng hải lưu này sẽ cao hơn nhiệt độ nước ở xung quanh, được gọi là hải lưu nóng.  Nước biển nếu chảy từ vùng biển lạnh sang vùng biển nóng, nhiệt độ của hải lưu thấp hơn nhiệt độ ở xung quanh thì gọi là hải lưu lạnh.  Hiện tượng hải lưu có ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu các nơi trên thế giới. 

 • Khánh Huyền đã đặt câu hỏi: Help me, please!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 2 năm

  nêu cảm nhận của em (7 - 9 câu) về tinh thần yeu nước của nhân dân ta trong quá khứ

 • Khánh Huyền đã trả lời trong câu hỏi: Help me, please!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 2 năm

  Phạm Nguyễn Hoàng Anh giải hẳn ra giúp mik vs!!!!!!!!!!!

 • Khánh Huyền đã trả lời trong câu hỏi: Help me, please!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 2 năm

  Pham Thanh Tam giải hẳn ra bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!1

 • Khánh Huyền đã trả lời trong câu hỏi: Help me, please!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 2 năm

  Nguyễn Thu Giang làm theo kiểu lớp 3 bạn ơi!!!!!!!!!!!

 • Khánh Huyền đã trả lời trong câu hỏi: Help me please Cách đây 2 năm
 • Khánh Huyền đã đặt câu hỏi: Help me, please!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 2 năm

  Tìm y

  a) y x 2 x y = 8 

  b) y : 2 x y = 8

 • Khánh Huyền đã trả lời trong câu hỏi: giúp mình nhé Cách đây 2 năm

  3x + 20 = 100 : 5

  3x + 20 = 20

  3x         = 20 - 20

  3x         = 0

    x         = 0 : 3

    x         = 0

 • Khánh Huyền đã đặt câu hỏi: Help me, please!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 2 năm

  Có 7 lít dầu đựng trong 3 bình. Bình thứ nhất chứa nhiều hơn bình thứ hai, bình thứ hai nhiều hơn bình thứ ba. Hỏi mỗi bình chứa bao nhiêu lít dầu?

 • Khánh Huyền đã trả lời trong câu hỏi: Phát biểu định lý hai góc đối đỉnh Cách đây 2 năm

  Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Điểm thưởng gần đây (9)

 • Khánh Huyền: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Khánh Huyền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Khánh Huyền: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Khánh Huyền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Khánh Huyền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Khánh Huyền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Khánh Huyền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Khánh Huyền: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Khánh Huyền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1