ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x biết 2x = 3y = 5z và x - y + z = -90

2x = 3y = 5z và x - y + z = -90

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • Từ \(2x=3y=5z\Rightarrow\dfrac{x}{15}=\dfrac{y}{10}=\dfrac{z}{6}\)

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  \(\dfrac{x}{15}=\dfrac{y}{10}=\dfrac{z}{6}=\dfrac{x-y+z}{15-10+6}=\dfrac{-90}{11}\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{-1350}{11}\\y=\dfrac{-900}{11}\\z=\dfrac{-540}{11}\end{matrix}\right.\)

    bởi Allison Mayy 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có 2x=3y=5zx15=y10=z6

   

   

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

    bởi Độ ta Không độ nàng 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Từ 2x=3y=5z⇒x15=y10=z6Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:x15=y10=z6=x−y+z15−10+6=−9011⇒⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩x=−135011y=−90011z=−54011

    bởi Nguyễn Khai Tâm 27/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1