AMBIENT

Tính (a-b+c) /(a+b-2c) biết a=b/2 =c/3

bởi Nguyễn Huỳnh Tín Như 21/11/2018

cho a=b/2 =c/3 , tính (a-b+c) /(a+b-2c)

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • a=b/2  => b=2a

  a=c/3  => c=3a

  ta có:

    (a-b+c) /(a+b-2c) 

  = (a-2a+3a)/(a+2a-6a)

  = a(1-2+3)/a(1+2-6)

  = -2/3

  bởi Liễu Mộc 21/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Hinh nhu ban thieu de o cho a^2, phai la a^2.c 
  Giai theo de sua nhu sau: 
  a^3+a^2.c-abc+b^2.c+b^3 
  =(a^3+a^2.c)+(b^3+b^2.c)-abc 
  =a^2(a+c)+b^2(b+c)-abc 
  =a^2.(-b)+b^2.(-a)-abc(do a+b+c=0=>a+c=-b;b+c=-a) 
  =-ab(a+b+c)=0 
  Neu de de nhu cu thi ta thu 1 bo so bat ki ko thoa man ve phai cminh

  bởi Lê Thanh Ngọc 22/11/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>