YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 22 trang 16 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 22 tr 16 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

 \(0,3;\frac{-5}{6}; -1\frac{2}{3};\frac{4}{13};0;-0,875\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

Viết các phân số dưới dạng tối giản:

\(0,3=\frac{3}{10};\frac{-5}{6}; -1\frac{2}{3}=\frac{-5}{3};\frac{4}{13};0;-0,875=\frac{-875}{1000}=\frac{-7}{8}\).

- So sánh các số hữu tỉ dương với nhau:

Ta có : \(\frac{3}{10}=\frac{39}{130}:\frac{4}{13}=\frac{40}{130}\).

Vì 39 < 40 và 130 > 0 nên \(\frac{3}{10}<\frac{4}{13}\)

- Tương tự So sánh các số hữu tỉ âm với nhau:

Vậy: \(-1\frac{2}{3}<-0,875< -\frac{5}{6}<0<0,3<\frac{4}{13}\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 16 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON