ON
YOMEDIA

Hồ Khắc Bảo Tuệ's Profile

Hồ Khắc Bảo Tuệ

Hồ Khắc Bảo Tuệ

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 12
Điểm 65
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (19)

Điểm thưởng gần đây (17)

  • Hồ Khắc Bảo Tuệ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Hồ Khắc Bảo Tuệ: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Hồ Khắc Bảo Tuệ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Hồ Khắc Bảo Tuệ: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Hồ Khắc Bảo Tuệ: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Hồ Khắc Bảo Tuệ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Hồ Khắc Bảo Tuệ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Hồ Khắc Bảo Tuệ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Hồ Khắc Bảo Tuệ: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 5 Ấn Độ thời phong kiến) (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Hồ Khắc Bảo Tuệ: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước) (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1