YOMEDIA

Tìm x biết |x 7|-5=9

bởi Phương Phương 04/11/2019
Tìm x biết:|x 7|-5=9
ADSENSE

Câu trả lời (23)

 • có thể giải như vậy

  bởi vu minh tai 04/11/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • |x 7|=9 5 |x 7|=14 sau đó có 2 trường hợp x7=14 và x7=-14
  bởi Nguyễn Trường 04/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Làm như này nhé

  bởi Vy Joana Khánh 04/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • |x.7|-5=9 giải:|x.7|=9 5;x.7=14 hoặc x.7=-14;x=14÷7 hoặc x=-14:7;x=2 hoặc x=-2
  bởi HANDSONE AFK Long 05/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • |x7|-5=9

  |x7|   =9+5

  |x7|   =14

  |x|     =14:7

  x        =+-2

   

  bởi Tà Tữa 05/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • lx.7l-5=9

  lx.7l=9+5

  lx.7l=14

  Suy ra:x.7=14        hoặc     x.7=-14

            x=14:7                    x=-14:7 

            x=2                         x=-2 

  laugh

  bởi Nguyễn Phạm Phương Anh 05/11/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • |x7|=9+5

  |x7|=14

  =)x7=14 hoặc x7=-14

  =)x=14/7 hoặc x=(-14)/7

  =)x=2 hoặc x=-2

  bởi Edogawa Conan 05/11/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • |x7|-5=9

  |x7|=9-5

  |x7|=4

  x7=4 hoặc x7=-4

  =>x=4/7 hoặc -4/7

  bởi Nguyễn Trung Dũngg 05/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • lx7l - 5 = 9                                                                                                               => l x7 l - 5 +9                                                                                                       => x.7 = 14 hoạc x.7 = - 14                                                                                    => x = \frac{14}{7} hoạc x = \frac{-(14)}{7}                                                                                     => x = 2 hoạc x = (- 2)

  bởi Trương Vương 05/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • |x-7|-5=9

  ẻ\Leftrightarrowẻ\Leftrightarrow\Leftrightarrow|x-7|=14

  \Leftrightarro \Rightarrowx=21, x=-7

  bởi No choice teen 05/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có: |x 7|-5=9. Suy ra: |x 7| = 9 5=14. Do đó: x7=14 hoặc x7= -14. Sau đó giải hai trường hợp ra bạn nhé
  bởi Trương Minh 05/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có:|x.7|-5=9

           |x.7|=9+5=14

  =>x.7=14 hoặc x.7=-14

  +)x.7=14=>x=14:7=2

  +)x.7=-14=>x=-14:7=-2

  Vậy x=2 hoặc x=-2

  bởi Hải Cẩu 05/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • V

  bởi gió Anime 06/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • |x . 7| - 5 = 9

  => |x . 7| = 9 + 5

  => |x . 7| = 14

  trường hợp 1: x . 7 = 14                         

                 => x      = 14 : 7

                 => x      = 2

  trường hợp 2: x . 7 = -14

                 => x      = (-14) : 7

                 => x      = -2

  vậy th1: x = 2

        th2: x = -2

  lưu ý: "trường hợp 1 , trường hợp 2" bạn có thể viết tắt là "th1 , th2" . còn dấu ".'' là dấu nhân

  nhớ like cho mik nha! yesyesyes

  bởi lê tùng lâm 07/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=2 hoặc -2

  bởi TTN_ Duyphuc2k7 07/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bạn làm thế này nhé

  bởi Hoa Phạm Quỳnh 07/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • pt⇔ 7x=14 hoặc 7x=-14

  và x=-2 hoặc x=2

  bởi Thắng Phạm 10/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • |x 7 |=9+5

  |x7|= 14

  x=14:7

  x= 2

  ->x=+_2

  bởi ask duc 20/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA