Nguyễn Huỳnh Tín Như's Profile

Nguyễn Huỳnh Tín Như

Nguyễn Huỳnh Tín Như

17/11/1998

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (12)

 • Nguyễn Huỳnh Tín Như đã đặt câu hỏi: toán hình lớp 7 tập hai Cách đây 8 tháng

  Cho tam giác ABC có hai trung tuyến AD và BE cắt nhau tại G . Trên cạnh AB lấy hai điểm M và N sao cho AM=BN (M nằm giữa A và N) .Gọi F là trung điểm của MN

  a)chứng minh C,G,F thẳng hàng 

  b)gọi K là trung điểm của CN .Chứng minh M,G,K thẳng hàng

 • Nguyễn Huỳnh Tín Như đã đặt câu hỏi: toán đại 7 Cách đây 9 tháng

  (x-1)2018 +/y-1/ =0

  /   / là giá trị tuyệt đối

 • Nguyễn Huỳnh Tín Như đã đặt câu hỏi: toán đại 7 Cách đây 9 tháng

  (x-1)2018 +/y-1/ =0

  /   / là giá trị tuyệt đối

 • Nguyễn Huỳnh Tín Như đã đặt câu hỏi: toán đại 7 Cách đây 9 tháng

  (x-1)2018 +/y-1/ =0

  /   / là giá trị tuyệt đối

 • Nguyễn Huỳnh Tín Như đã đặt câu hỏi: toán đại 7 Cách đây 10 tháng

  chứng minh D= 1/5^2+1/6^2+1/7^2+.....+1/100^2 không phải là số nguyên

  chỉ cho mình cách làm đầy đủ nhé

 • Nguyễn Huỳnh Tín Như đã đặt câu hỏi: toán đại 7 Cách đây 10 tháng

  Tìm chữ số tận cùng của A= 1+2+2^2+2^3+.....+2^101

  chỉ cách làm đầy đủ cho mình với . cảm ơn

 • Nguyễn Huỳnh Tín Như đã đặt câu hỏi: toán đại 7 Cách đây 10 tháng

  cho a=b/2 =c/3 , tính (a-b+c) /(a+b-2c)

 • Nguyễn Huỳnh Tín Như đã đặt câu hỏi: CHỈ CHO MÌNH VỚI Cách đây 11 tháng

  ^{}^{}^{}4x/5=3y/2 ; 4y/5=5z/3 và 2x-3y+4z=5,34laughlaugh

 • Nguyễn Huỳnh Tín Như đã đặt câu hỏi: CHỈ CHO MÌNH VỚI Cách đây 11 tháng

  ^{}^{}^{}4x/5=3y/2 ; 4y/5=5z/3 và 2x-3y+4z=5,34laughlaugh

 • Nguyễn Huỳnh Tín Như đã đặt câu hỏi: CHỈ CHO MÌNH VỚI Cách đây 11 tháng

  ^{}^{}^{}4x/5=3y/2 ; 4y/5=5z/3 và 2x-3y+4z=5,34laughlaugh

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Nguyễn Huỳnh Tín Như: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng