YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 21 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 21 tr 15 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ? 

\(\frac{-14}{35}; \frac{-27}{63};\frac{-26}{65}; \frac{-26}{84};\frac{34}{-85}\)

b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{3}{7}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Câu a:

Ta có: \(\frac{-14}{35}=\frac{-26}{65}=\frac{34}{-85}=-0,4\). Vậy các phân số \(\frac{-14}{35}=\frac{-26}{65}=\frac{34}{-85}\) cùng biểu diễn một số hữu tỉ.

Tương tự \(\frac{-27}{63}= \frac{-36}{84}=\frac{-3}{7}\) cùng biểu diễn một số hữu tỉ.

Câu b:

Ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{{ - 3}}{7}\) là:

\(\frac{-3}{7}= \frac{-6}{14}=\frac{12}{-28}=-\frac{15}{35}\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON