RANDOM
VIDEO

Bài tập 21 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 21 tr 15 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ? 

\(\frac{-14}{35}; \frac{-27}{63};\frac{-26}{65}; \frac{-26}{84};\frac{34}{-85}\)

b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{3}{7}\).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

 
 

Câu a:

Ta có: \(\frac{-14}{35}=\frac{-26}{65}=\frac{34}{-85}=-0,4\). Vậy các phân số \(\frac{-14}{35}=\frac{-26}{65}=\frac{34}{-85}\) cùng biểu diễn một số hữu tỉ.

Tương tự \(\frac{-27}{63}= \frac{-36}{84}=\frac{-3}{7}\) cùng biểu diễn một số hữu tỉ.

Câu b:

Ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{{ - 3}}{7}\) là:

\(\frac{-3}{7}= \frac{-6}{14}=\frac{12}{-28}=-\frac{15}{35}\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)