Hatsune Miku's Profile

Hatsune Miku

Hatsune Miku

11/07/2006

Song ngữ Quốc tế Horizon

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3
Điểm 16
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Hatsune Miku đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh n^5-n chia hết cho 30 Cách đây 8 tháng

  Ta có: n5 – n = n.(n4 – 1) = n.(n4 – n2 + n2 – 1)

  = n.[(n4 – n2) + (n2 – 1)]

  = n.[n2(n2 – 1) + (n2 – 1)]

  = n.(n2 – 1).(n2 + 1)

  = n.(n2 – n + n – 1)(n2 + 1)

  = n.[(n2 – n) + (n – 1)].(n2 + 1)

  = n.[n(n- 1) + (n – 1)].(n2 + 1)

  = n.(n – 1).(n + 1).(n2 + 1)

  Vì (n – 1); n; (n + 1) là ba số tự nhiên liên tiếp nên n5 – n chia hết cho 3 (1)

  Mặt khác: n5 = n4+1 có chữ số tận cùng giống chữ số tận cùng của n

  => n5 – n có chữ số tận cùng bằng 0.

  => n5 – n chia hết cho 10 (2)

  Từ (1), (2) suy ra: n5 – n chia hết cho 3 và 10, (3, 10) = 1 nên suy ra: n5 – n chia hết cho 30 (đpcm).

  kisskisskisskissheart Chúc bn hk tốt

   

 • Hatsune Miku đã đặt câu hỏi: HELP ME !!!! Cách đây 10 tháng

  Hai ô tô cùng khởi hành từ A đến B.  Vận tốc của ô tô 1 là 50km/h. Vận tốc của ô tô 2 là 60km/h. Ô tô 1 đến B trước ô tô 2 là 36 phút. Tính quãng đường???

 • Hatsune Miku đã đặt câu hỏi: Sinh học 7 Cách đây 10 tháng

  1) Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ?

  2) Ý nghĩa của giai đoạn ấu trùng bám vào trong mang và da cá?

  3) Trai tự vệ để thoát khỏi kẻ thù bằng cách nào

  4)  Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước chúng sống?

 • Hatsune Miku đã trả lời trong câu hỏi: (10+2)*5+1= Cách đây 11 tháng

  61

 • Hatsune Miku đã trả lời trong câu hỏi: Nêu đặc điểm chung của ngành giun dẹp Cách đây 11 tháng

  Câu 1 : Cơ quan bám tăng cường ( 4 giác bám, một số có thêm móc bám), dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng qua thành cơ thể 
  ( hiệu quả hơn qua ống tiêu hóa), mỗi đốt có một cơ quan sinh sản lưỡng tính -> cả cơ thể có hàng trăm cơ quan sinh sản lưỡng tính ( chỉ có ở sán dây)

  Câu 2: Vì Ngành Giun dẹp :
  - Cơ thể dẹp đối xứng hai bên 
  - Phân biệt đầu đuôi lưng bụng
  - Ruột phân nhiều nhánh ,chưa có hậu môn

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Hatsune Miku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Hatsune Miku: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Hatsune Miku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Hatsune Miku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng