ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 23 trang 16 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 23 tr 16 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh:

a) \(\frac{4}{5}\) và 1,1.

b) -500 và 0,001.

c)  \(\frac{13}{38}\) và \(\frac{-12}{-37}\). 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

 
 

Câu a:

\(\frac{4}{5}<1<1,1\Rightarrow \frac{4}{5}<1,1\).

Câu b:

-500 < 0 < 0,001 => -500 < 0,001.

Câu c:

\(\frac{12}{37}<\frac{12}{36}=\frac{1}{3}=\frac{13}{39}<\frac{13}{38} \Rightarrow \frac{-12}{-37}<\frac{13}{38}\).

 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 16 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1