Tìm GTLN và GTNN của A=|x+2019l-1/2 và B= 2020-|x-1/2|

bởi Lê Thủy 08/09/2019

Tìm GTLN và GTNN của A=|x+2019l-1/2 và B= 2020-|x-1/2|

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan