YOMEDIA

Tìm GTNN, biết A=|x-2019|+|x-2020|

bởi Edogawa Conan 05/11/2019

Tìm GTNN, biết:

A=|x-2019|+|x-2020|

Tìm GTLN, biết:

B=5-|2X-1|

ADSENSE

Câu trả lời (5)

 • A=1

  B=...

  bởi TTN_ Duyphuc2k7 07/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Ta có: A = |x - 2018| + |x - 2019|=|x - 2018| + |2019 - x| ≥|x-2018+2019-x|=1

  \ge|x - 2018  + 2019 - x| + 2020 = |1| + 2020 = 2021

  Dấu "=" xảy ra <=>: (x - 2018)*(x - 2019)≥0

    <=> x-2018>0        |       hoặc:x-2018<0

    và : 2019-x>0         |          và:2019-x<0

    <=> x>2018            |       hoặc:x<2018

    và : x<2019             |          và:x>2019 (loại)

  =>2018>x>2019

  Vậy GTNN của A =1 với 2018>x>2019

  bởi Edogawa Conan 08/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b)Ta có: |2x-1|0 (với mọi x)

  =>5-|2x-1|≥5-0

  =>5-|2x-1|≥5

  Dấu "=" xảy ra <=>|2x-1|=0

  =>2x-1=0

  =>2x=1

  =>x=1/2

  Vậy GTLN của B là 5 với x=1/2

  (vậy là mình ra và mình tự trả lời cả 2 câu)

  bởi Edogawa Conan 09/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA