ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2.5 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 2.5 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1

Tính nhanh

\(B = \frac{1}{5} - \frac{3}{7} + \frac{5}{9} - \frac{2}{{11}} + \frac{7}{{13}} - \frac{9}{{16}} - \frac{7}{{13}} + \frac{2}{{11}} - \frac{5}{9} + \frac{3}{7} - \frac{1}{5}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
B = \left( {\frac{1}{5} - \frac{1}{5}} \right) + \left( {\frac{3}{7} + \frac{3}{7}} \right) + \left( {\frac{5}{9} - \frac{5}{9}} \right) + \left( { - \frac{2}{{11}} + \frac{2}{{11}}} \right) + \left( {\frac{7}{{13}} - \frac{7}{{13}}} \right) - \frac{9}{{16}}\\
 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - \frac{9}{{16}}\\
 =  - \frac{9}{{16}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.5 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)