ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2.6 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 2.6 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1

Tính nhanh:

\(C = \frac{1}{{100}} - \frac{1}{{100.99}} - \frac{1}{{99.98}} - \frac{1}{{98.97}} - ... - \frac{1}{{3.2}} - \frac{1}{{2.1}}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
C = \frac{1}{{100}} - \frac{1}{{100.99}} - \frac{1}{{99.98}} - \frac{1}{{98.97}} - ... - \frac{1}{{3.2}} - \frac{1}{{2.1}}\\
 = \frac{1}{{100}} - \left( {1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{{98}} - \frac{1}{{99}} + \frac{1}{{99}} - \frac{1}{{100}}} \right)\\
 = \frac{1}{{100}} - \left( {1 - \frac{1}{{100}}} \right)\\
 = \frac{1}{{100}} - \frac{{99}}{{100}}\\
 = \frac{{ - 98}}{{100}} = \frac{{ - 49}}{{50}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.6 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)