ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Có tồn tại hay không đẳng thức 1/x=1/(x-y)+1/y ?

Các vị ơi~Các vi9j giúp mị giải mấy bài này nhoa~Mị sẽ tích đúng những ai trả lời nha~

Bài 1

a,Tính giá trị biểu thức sau

\(\dfrac{15}{11.14}\)+\(\dfrac{15}{14.17}\)+\(\dfrac{15}{17.20}\)+.....+\(\dfrac{15}{68.71}\)

b,Tìm x biết rằng: \(\left(x-5\right)^{x+1}\)-\(\left(x-5\right)^{x+2015}\)=0

Bài 2:Chứng minh rằng:

\(\dfrac{1}{2^2}\)+\(\dfrac{1}{3^2}\)+\(\dfrac{1}{4^2}\)+......+\(\dfrac{1}{99^2}\)< 1

Bài 3:Cho các đa thức sau:

A(x)=\(x^5\)-\(3x^3\)+\(2x^4\)-\(x^2\)+19x - \(\dfrac{2}{3}\)

B(x)=\(2x^4\)+\(x^5\)-\(3x^3\)-\(2x^2\)+17x - 7

a,Tìm đa thức H(x) biết H(x)=A(x)-B(x)

b,Chứng tỏ rằng đa thức H(x) không có nghiệm

Bài 4:Cho hai số dương khác nhau x và y.Có tồn tại hay không đẳng thức sau?

\(\dfrac{1}{x}\)=\(\dfrac{1}{x-y}\)+\(\dfrac{1}{y}\)

Bài 5:Cho tam giác ABC cân tại A, góc BAC=80 độ.Lấy điểm P ở trong tam giác ABC sao cho góc PBC=10 độ và PCB=20 độ.Đường cao AH của tam giác ABC cắt BP tại I

a,Chứng minh rằng IB=IC=IA

b,Kẻ AK vuông góc với BP,tia CP cắt tia AK tại Q.Chứng minh rằng IQ vuông góc AC

c,Tính số đo của góc APB

Bài 6:

Tìm cặp số(x,y) biết \(\dfrac{2x-1}{3}\)=y - 2=\(\dfrac{2x+y-3}{2x}\)

Các vị giúp mị nhoa~Đi mà~Giups mị nhoa hahavuihiungaingungokTheo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 4:

  giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}x\ne y\\x>0,y>0\end{matrix}\right.\) ,tồn tại đẳng thức:

  \(\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{x-y}+\dfrac{1}{y}\)

  \(\Leftrightarrow\)\(\dfrac{1}{x-y}+\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}=0\)

  \(\Leftrightarrow\)\(\dfrac{x.y}{x.y\left(x-y\right)}+\dfrac{x.\left(x-y\right)}{x.y.\left(x-y\right)}-\dfrac{y\left(x-y\right)}{x.y.\left(x-y\right)}=0\)

  \(\Leftrightarrow\)\(\dfrac{xy+x^2-xy-xy+y^2}{xy\left(x-y\right)}=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2-xy+y^2=0\)(vô lý)

  ta có \(x^2-xy+y^2=x^2-\dfrac{1}{2}xy-\dfrac{1}{2}xy+\dfrac{1}{4}y^2+\dfrac{3}{4}y^2\\ =x\left(x-\dfrac{1}{2}y\right)-\dfrac{1}{2}y\left(x-\dfrac{1}{2}y\right)+\dfrac{3}{4}y^2\\ =\left(x-\dfrac{1}{2}y\right)\left(x-\dfrac{1}{2}y\right)+\dfrac{3}{4}y^2\\ =\left(x-\dfrac{1}{2}y\right)^2+\dfrac{3}{4}y^2\)

  ta có\(\left(x-\dfrac{1}{2}y\right)^2+\dfrac{3}{4}y^2=0\\ \Leftrightarrow\left(x-\dfrac{1}{2}y\right)^2=\dfrac{3}{4}y^2=0\\ \Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{2}y\\y=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x=y=0\)

  x=y=0(trái với GT ban đầu\(\left\{{}\begin{matrix}x\ne y\\x>0,y>0\end{matrix}\right.\))=> không tồn tại đẳng thức

  \(\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{x-y}+\dfrac{1}{y}\)

    bởi nguyễn thị huyền trang 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)