Chứng minh (1.2-1)/2!+(2.3-1)/3!+...+(99.100-1)/100! < 2

bởi Phạm Khánh Linh 25/04/2019

Chứng minh rằng : \(\dfrac{1.2-1}{2!}+\dfrac{2.3-1}{3!}+\dfrac{3.4-1}{4!}+......+\dfrac{99.100-1}{100!}< 2\)

GIÚP MÌNH VỚI

Câu trả lời (1)

 • Ta có:

  \(\dfrac{1.2-1}{2!}+\dfrac{2.3-1}{3!}+...+\dfrac{99.100-1}{100!}\)

  \(=\dfrac{1.2}{2!}-\dfrac{1}{2!}+\dfrac{2.3}{3!}-\dfrac{1}{3!}+...+\dfrac{99.100}{100!}-\dfrac{1}{100!}\)

  \(=\left(\dfrac{1.2}{2!}+\dfrac{2.3}{3!}+...+\dfrac{99.100}{100!}\right)-\left(\dfrac{1}{2!}+\dfrac{1}{3!}+...+\dfrac{1}{100!}\right)\)

  \(=\left(1+1+\dfrac{1}{2!}+...+\dfrac{1}{98!}\right)-\left(\dfrac{1}{2!}+\dfrac{1}{3!}+...+\dfrac{1}{100!}\right)\)

  \(=1+1-\dfrac{1}{99!}-\dfrac{1}{100!}\)

  \(=2-\dfrac{1}{99!}-\dfrac{1}{100!}< 2\)

  Vậy \(\dfrac{1.2-1}{2!}+\dfrac{2.3-1}{3!}+...+\dfrac{99.100-1}{100!}< 2\) (Đpcm)

  bởi nguyen thu tra 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan