AMBIENT

Tìm 2 số hữu tỉ a và b biết hiệu của a và b bằng thương của a và b và bằng 2

bởi A La 08/05/2019

tìm 2 số hữu tỉ a và b , biết rằng hiệu của a và b = thương của a và b và = 2 lần tổng của a và b

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có

  \(a-b=\frac{a}{b}=2\left(a+b\right)\)

  Xét \(a-b=2\left(a+b\right)\)

  \(\Rightarrow a-b=2a+2b\)

  \(\Rightarrow a-2a=2b+b\)

  \(\Rightarrow-1a=3b\)

  \(\Rightarrow\frac{a}{b}=-3\)

  \(\Rightarrow a=-3b\)

  Xét \(a-b=\frac{a}{b}\)

  Ta có \(\left\{\begin{matrix}a=-3b\\\frac{a}{b}=-3\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow-3b-b=-3\)

  \(\Rightarrow-4b=-3\)

  \(\Rightarrow b=\frac{3}{4}\)

  Do \(a=-3b\)

  \(\Rightarrow a=-3.\frac{3}{4}\)

  \(\Rightarrow a=-\frac{9}{4}\)

  Vậy \(a=-\frac{9}{4}\)\(b=\frac{3}{4}\)

  bởi Nga CLộ Thiên 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>