ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2.3 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 2.3 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1

Kết quả của phép tính \(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}.\frac{{ - 6}}{{10}}\) là 

\(\begin{array}{l}
\left( A \right)\frac{{ - 6}}{{10}}\\
\left( B \right)\frac{7}{{15}}\\
\left( C \right)\frac{{ - 7}}{{15}}\\
\left( D \right)\frac{6}{{10}}
\end{array}\)

Chọn đáp án đúng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\frac{2}{3} + \frac{1}{3}.\frac{{ - 6}}{{10}}\\
 = \frac{2}{3} + \frac{{ - 1}}{5}\\
 = \frac{{10}}{{15}} + \frac{{ - 3}}{{15}}\\
 = \frac{7}{{15}}
\end{array}\)

Chọn B

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.3 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON