AMBIENT
UREKA

Bài tập 103 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 103 tr 41 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 không ?

a) 1251 + 5316;

b) 5436 - 1324;

c) 1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 6 + 27.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 103

HD: Có thể tính tổng (hiệu) rồi xét xem kết quả  tìm được có chia hết cho 3, cho 9 không. Cũng có thể xét xem từng số hạng của tổng (hiệu) có chia hết cho 3, cho 9 không. Chẳng han: 1251 chia hết cho 3 và cho 9, 5316 chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. Do đó tổng 1251 + 5316 chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

Đáp số:

Câu a:

1251 + 5316 chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

Câu b:

5436 - 1324 không chia hết cho 3, không chia hết cho 9.

Câu c:

Vì 1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 6 = 1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 3 . 2 = 9 . 1 . 2 . 4 . 5 . 2 chia hết cho 9 và 27 cũng chia hết cho 9 nên 1 . 2 .  3 . 4 . 5 . 6 + 27 chia hết cho 9. Do đó cũng chia hết cho 3.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 103 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON