RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 137 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 137 tr 23 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3, cho 9 không?

a) 1012 – 1

b) 1010 + 2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 1012 – 1 = \(\underbrace {99...9}_{11c/s9}\)

Tổng các chữ số bằng 9 + 9 + … + 9 = 99 chia hết cho 3 và 9

Do đó 1012 – 1 chia hết cho cả 3 và 9

b) 1010 + 2 = \(\underbrace {100...02}_{9c/s0}\)

Tổng các chữ số bằng 1 + 0 + 0 + … + 0 + 2 = 3 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Do đó 1010 + 2 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 137 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)