RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 133 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 133 tr 22 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Trong các số: 5319; 3240; 831:

a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?

b) Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)

 • Số 5319

    + có tổng các chữ số: 5 + 3 + 1 + 9 = 18

    + vì 18 ⋮ 3 và 18 ⋮ 9

Nên 5319 chia hết cho 3 và cho 9

 • Số 3240

    + có tổng các chữ số: 3 + 2 + 4 + 0 = 9

    + vì 9 ⋮ 3 và 9 ⋮ 9

Nên 3240 chia hết cho 3 và cho 9

 • Số 831

    + có tổng các chữ số: 8 + 3 + 1 = 12

    + vì 12 ⋮ 3 và 12 \({\not  \vdots }\) 9

Nên số 831 chia hết 3 mà không chia hết cho 9.

b) Số chia hết cho 2 và cho 5 có chữ số tận cùng là 0

Kết hợp với kết quả câu a nên số chia hết cho 2, 3, 5, 9 là 3240.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 133 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)