RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 139 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 139 tr 23 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm chữ số a và b sao cho a – b = 4 và \(\overline {87ab}  \vdots 9\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(\overline {87ab}  \vdots 9\) <=>(8 + 7 + a + b) \( \vdots \) 9 ⇔ (15 + a + b) \( \vdots \) 9

Suy ra: (a + b) ∈ {3; 12}

Vì a – b = 4 nên a + b > 3. Suy ra a + b = 12

Thay a = 4 + b vào a + b = 12, ta có:

b + (4 + b) = 12 <=> 2b = 12 – 4

<=> 2b = 8 <=> b = 4

a = 4 + b = 4 + 4 = 8

Vậy ta có số: 8784.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 139 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)