YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12.3 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 12.3 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1

Cho n = \(\overline {7{\rm{a}}5}  + \overline {8b4} \). Biết a - b = 6 và n chia hết cho 9. Tìm a và b.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta biết rằng một số và tổng các chữ số của nó có cùng số dư khi chia cho 9.

Tổng\(\overline {7{\rm{a}}5}  + \overline {8b4} \) chia hết cho 9 nên (7 + a + 5 + 8 + b + 4) ⋮ 9

<=> 24 + a + b ⋮ 9

=> a + b ∈ {3 ; 12}

Vì a - b = 6 nên a + b > 3 do đó a + b = 12 (*).

Từ a - b = 6 suy ra a = 6 + b thay vào (*) ta được:

6 + b + b = 12 => b = 3 => a = 9

Vậy a = 9; b = 3

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.3 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON