RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 12.3 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 12.3 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1

Cho n = \(\overline {7{\rm{a}}5}  + \overline {8b4} \). Biết a - b = 6 và n chia hết cho 9. Tìm a và b.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta biết rằng một số và tổng các chữ số của nó có cùng số dư khi chia cho 9.

Tổng\(\overline {7{\rm{a}}5}  + \overline {8b4} \) chia hết cho 9 nên (7 + a + 5 + 8 + b + 4) ⋮ 9

<=> 24 + a + b ⋮ 9

=> a + b ∈ {3 ; 12}

Vì a - b = 6 nên a + b > 3 do đó a + b = 12 (*).

Từ a - b = 6 suy ra a = 6 + b thay vào (*) ta được:

6 + b + b = 12 => b = 3 => a = 9

Vậy a = 9; b = 3

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.3 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)