ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 101 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 101 tr 41 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 ?

187;        1347;              2515;                 6534;                 93 258.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 101

 
 

HD: Vận dùng các dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3.

Đáp số: Những số chia hết cho 3 là: 1347; 6534; 93 258.

Những số chia hết cho 9 là 93 258 và 6534.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 101 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1