Số Học 6 Chương 1: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên

 • Bài 1: Tập hợp và phần tử của tập hợp

  Bài 1: Tập hợp và phần tử của tập hợp
  Để làm quen với kiến thức toán lớp 6 đầu tiên ta sẽ ôn tập và hệ thống hóa nội dung về số tự nhiên. Đầu tiên ta sẽ làm quen với tập hợp và các kí hiệu tập hợp qua bài học đầu tiên là Tập hợp và Phần tử của tập hợp. Nội dung bài học sẽ giúp các em nắm được khái niệm thế nào là Tập hợp, phần tử của tập hợp, cách viết tập h. Cùng với những ví dụ minh họa các dạng toán liên quan đến Tập hợp và phần tử của tập hợp sẽ giúp các em hình thành và phát triển kĩ năng giải bài tập ở dạng toán này.

  10 trắc nghiệm 59 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

  Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
  Chúng ta sẽ làm quen với bài Tập hợp các số tự nhiên, một trong những kiến thức nền tảng của tập hợp các sô có vô số phần tử...

  10 trắc nghiệm 120 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Ghi số tự nhiên

  Bài 3: Ghi số tự nhiên
  Với bài ghi số tự nhiên, chúng ta sẽ được làm quen với cách ghi các số tự nhiên, được làm quen với Hệ thập phân...

  5 trắc nghiệm 97 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Số phần tử của một tập hợp và tập hợp con

  Bài 4: Số phần tử của một tập hợp và tập hợp con
  Ở các bài trước các em đã được tìm hiểu về khái niệm tập hợp. Bài học này sẽ tiếp tục giới thiệu đến các em về khái niệm tập hợp con, số phần tử của một tập hợp và phương pháp giải một số dạng toán liên quan.

  5 trắc nghiệm 177 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Phép cộng và phép nhân

  Bài 5: Phép cộng và phép nhân
  Cộng, trừ, nhân, chia là bốn phép tính cơ bản của Toán học. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Phép cộng và phép nhân.

  5 trắc nghiệm 143 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Phép trừ và phép chia

  Bài 6: Phép trừ và phép chia
  Ở bài 5 chúng ta đã tìm hiểu về Phép cộng và phép nhân, tiếp theo Bài 6 chúng ta tiếp tục tìm hiểu về 2 phép toán còn lại là Phép trừ và phép chia.

  5 trắc nghiệm 99 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và nhân hai lũy thừa cùng cơ số

  Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và nhân hai lũy thừa cùng cơ số
  Trong trường hợp gặp phép nhân 2 . 2 . 2 . 2 . 2 thì có thể viết gọn lại không và cách viết như thế nào? Ở Bài 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về trường hợp đó cũng như biết cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số thực hiện như thế nào.

  5 trắc nghiệm 546 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

  Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
  Nếu nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta chỉ việc giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ. Còn chia hai lũy thừa cùng cơ số sẽ được thực hiện như thế nào? Ở Bài 8 chúng ta sẽ được học cách Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

  5 trắc nghiệm 101 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

  Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
  Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức. Khi tính toán, cần chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính. 

  15 trắc nghiệm 315 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

  Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
  Có những trường hợp không tính tổng hai số mà vẫn xác định được tổng đó có chia hết hay không chia hết cho một số nào đó, cùng tìm hiểu về Tính chất chia hết của một tổng để tìm hiểu thêm về những trường hợp đó.

  5 trắc nghiệm 155 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
  Dùng các tính chất chia hết đã được học ở Bài 10, có thể giải thích các Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

  6 trắc nghiệm 220 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

  Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
  Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 có gì khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Cùng tìm hiểu bài 12 để biết được sự khác nhau đó.

  5 trắc nghiệm 820 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Ước và bội

  Bài 13: Ước và bội
  Mối quan hệ a chia hết cho b có thể được diễn đạt bằng Ứơc và bội.

  5 trắc nghiệm 526 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Số nguyên tố, hợp số và bảng số nguyên tố

  Bài 14: Số nguyên tố, hợp số và bảng số nguyên tố
  Nội dung bài học sẽ cung cấp đến các em khái niệm về hai loại số tự nhiên đặc biệt là số nguyên tố và hợp số cùng với những dạng toán liên quan. Bên cạnh đó là những bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  5 trắc nghiệm 375 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

  Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em phương pháp Phân tích một số ra thừa số nguyên tố cùng với những dạng bài tập liên quan. Bên cạnh có là những ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng nắm được bài học.

  5 trắc nghiệm 61 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Ước chung và bội chung

  Bài 16: Ước chung và bội chung
  Ờ các bài trước các em đã được tìm hiểu về khái niệm ước và bội. Bài học này sẽ tiếp tục giới thiệu đến các em khái niệm ước chung và bội chung, cùng với đó là phương pháp tìm ước chung lớn nhất - bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số trước khi được tìm hiểu sâu hơn ở các bài học sau.

  5 trắc nghiệm 76 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 17: Ước chung lớn nhất

  Bài 17: Ước chung lớn nhất
  Bài học sẽ giúp các em đi dâu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến ước chung, ước chung lớn nhất, tính chất chia hết cùng các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  5 trắc nghiệm 347 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

  Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
  Bài học sẽ giúp các em đi dâu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Bội chung, Bội chung nhỏ nhất, tính chất chia hết cùng các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  5 trắc nghiệm 315 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương 1 Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

  Ôn tập chương 1 Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

  2076 hỏi đáp

  Xem chi tiết